Uroczystości pogrzebowe śp. druha Marcina Raczyka

4 maja 2024 roku, w dniu świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, pożegnano druha Marcina Raczyka, strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach (pow. kaliski), który w sobotę 27 kwietnia w godzinach porannych, podczas ćwiczeń w komorze dymowej zasłabł i został przewieziony do szpitala.


Mimo podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych, jego życia nie udało się uratować.

Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie.
W uroczystości pogrzebowej oprócz rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych oraz strażaków z państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, zmarłemu towarzyszyli również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z Sekretarzem Stanu MSWiA Wiesławem Szczepańskim.

Druh Marcin pośmiertnie został odznaczony:

  • „Krzyżem Świętego Floriana” nadanym przez  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Odznaką honorową „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) nadaną przez Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka.

List kondolencyjny Komendanta Głównego PSP, skierowany na ręce rodziny, odczytał pełniący obowiązki zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Wiśniewski.

Po mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na cmentarz, gdzie przy dźwiękach syren złożono do grobu urnę z prochami zmarłego. Pośmiertnie przyznane odznaczenia zostały przekazane pogrążonej w bólu i żalu rodzinie.

Zdjęcia: KW PSP Poznań oraz Michał Pietrzak

 

 

(Visited 381 times, 1 visits today)

Leave a Reply