POWIAT NOWOTOMYSKI: Dokonano odbioru technicznego dróg wewnętrznych i parkingów przy szpitalu w Nowym Tomyślu.

Dzisiaj na terenie przyszpitalnym dokonano odbioru technicznego prac, polegających m.in. na budowie dróg wewnętrznych i parkingów przy szpitalu. Dzięki przebudowie

Read more

USG dla szpitala w Szamotułach

ojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie ze starostą szamotulskim Józefem Kwaśniewiczem podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup aparatu

Read more

POWIAT NOWOTOMYSKI: Przekazanie nowo zakupionej karetki dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, która stacjonować będzie w Opalenicy.

Dzisiaj odbyło się przekazanie nowo zakupionej m.in. z dotacji Powiatu Nowotomyskiego karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym

Read more