Wielkopolska chroniona przed ASF? Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem narady było omówienie przygotowań oraz działań służb po opublikowaniu

Read more

W Poznaniu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy za ponad 105 mln zł

– MPiT informuje: wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wraz z dyrektor szpitala Krystyną Mackiewicz podpisali umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Read more