Podpisano umowy na inwestycje w Gminie Grodzisk Wielkopolski realizowane w ramach PROW

W dniu 21 września 2107 roku, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Burmistrz Henryk Szymański wraz z Skarbnikiem Gminy Iwoną Prusak i Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim podpisali dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadań: „Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji” oraz „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do Chrustowa”.

Łączny koszt dofinansowanych zadań wynosi 632 154,77 zł. Wartość dofinansowania to 402 239,00 zł.
Dodaj komentarz