Uwaga ! Ryby też swoje prawa mają !

Akcję profilaktyczną mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej zarówno sprzedających jak i kupujących w zakresie właściwego traktowania ryb podczas masowej ich sprzedaży prowadzą gnieźnieńscy dzielnicowi wraz z inspektorami z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Podczas kontroli sprawdzają w jakich warunkach sprzedaje się żywe ryby i pozbawia się je życia oraz w co się je pakuje?
Gnieźnieńscy dzielnicowi i inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii kontrolują punkty, w których sprzedaje się żywe ryby. Podczas kontroli inspektorzy i policjanci już sprawdzili jak wyglądają stanowiska sprzedaży ryb w sklepach wielkopowierzchniowych.

W przypadku dystrybucji żywych ryb mają zastosowanie niżej wymienione przepisy. Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, nr 11, poz. 724 ze zm.) każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia (art. 4 pkt. 2 Ustawy). Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne.

2. Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub foliowych workach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i wyczerpuje znamiona znęcania przewidziane w art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy (transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres).

3. Jeśli przetrzymywanie lub transportowanie ryby w opisany wyżej sposób prowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako niehumanitarne zabicie zwierzęcia.

4. Tego typu zachowania (niehumanitarne traktowanie lub niehumanitarne zabijanie zwierząt) zabronione są z mocy art. 6 ust. 1 Ustawy i stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku (art. 35 ust. 1 Ustawy) lub do lat 2 gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust.2 Ustawy).

Jak informowali inspektorzy osoba, która sprzedaje ryby, musi mieć staż w uboju i handlu rybami i być pełnoletnia. Miejsce, w którym uśmierca się ryby, powinno być osłonięte albo umieszczone na zapleczu sklepu. Nie powinno się tego robić na oczach ludzi, w szczególności dzieci. Sprzedawcy mają również instrukcje, jak to wykonać humanitarnie. Żywy karp po zakupie powinien być włożony do opakowania stosowanego do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta, tak, by miał dostęp do tlenu.

Czytaj również …

Czy karp nadal będzie królował na wigilijnych stołach?

 


(Visited 602 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz