Parlament Europejski: PSL za wsparciem energii odnawialnej.

Parlament Europejski w środę 17 stycznia będzie głosował stanowisko negocjacyjne w sprawie dyrektywy o wspieraniu energii odnawialnej. W ramach dyrektywy określone zostaną zasady 


 wsparcia dla biopaliw po 2020 roku. Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce pozostawienia obecnego limitu dla biopaliw rolniczych na poziomie 7% zamiast proponowanej obniżki do 3.8%. Zagwarantuje to utrzymanie obecnej produkcji i rentowność już poczynionych inwestycji.

Ustalony ma być również ogólny cel udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym. Polskie Stronnictwo Ludowe wspiera 35% cel udziału OZE dla całej UE do 2030r, wobec proponowanego przez Komisję Europejską celu 27%. Opowiada się również za pozostawieniem państwom członkowskim decyzji w kwestii wyznaczania i osiągania celów krajowych. Przy obecnie obowiązującym celu 20% OZE do 2020r, dla Polski wynosi on 15%.

Dyrektywa rozstrzygać również będzie kwestie wsparcia dla małych producentów i prosumentów.

Źródło: andrzejgrzyb.eu
(Visited 88 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz