Gmina Nowy Tomyśl otrzymała Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Nasza gmina uczestniczyła w projekcie „Monitoring działań jednostek administracji rządowej


i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, który realizowały Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide i Fundacja Eudajmonia. Niezależni eksperci prowadzili monitoring w Urzędzie Miejskim i w wybranych jednostkach organizacyjnych. Certyfikat potwierdza wdrożenie rozwiązań ułatwiających osobom z niepełnosprawnością funkcjonowanie w naszym środowisku. 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz