Wyjątkowy kalendarz trzech religii

„W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie razem” – tak tytuł nosi pierwszy w historii Poznania kalendarz trzech religii. Sfinansowało go miasto, a stworzyli: ksiądz, rabin oraz imam.

Kalendarz jest efektem szeregu spotkań


imama Youssefa Chadida, podrabina Szymona Zadumińskiego i księdza oblata Marcina Wrzosa. Ma pomóc we wzajemnym poznawaniu się ludzi różnych religii żyjących w jednym mieście. Został wydany w 2,7 tys. egzemplarzy, a druk sfinansował urząd miasta.

– Chcemy poprzez ten kalendarz pokazać, ze Poznań jest otwarty dla wszystkich niezależnie od wyznania – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. – Zależy nam na tym, by każdy czuł się w Poznaniu dobrze i bezpiecznie. W XVI i XVII wieku Polska była wzorem tolerancji, otwartości i gościnności dla całego świata. Chcemy wrócić do tych tradycji.

Pierwsza część kalendarza opisuje dzieje trzech religii w Poznaniu. Przybliża historię Jordana, pierwszego biskupa na ziemiach polskich, opowiada o początkach pierwszej gminy żydowskiej w mieście oraz o powstaniu pierwszej społeczności muzułmańskiej.

– Kalendarz jest jednym z elementów dialogu międzyreligijnego, który w Polsce jest bardzo potrzebny – mówi Youssef Chadid, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego. – Chcemy w ten sposób budować most, którego podstawą będzie tolerancja, otwartość i szanowanie siebie nawzajem. Dziś, gdy islamofobia i antysemityzm rosną w siłę, gdy w środę pobito w Warszawie 14-letnią dziewczynkę tylko dlatego, że miała inny kolor skóry, potrzebny nam ten dialog i pokazanie ludziom, że trzy religie mogą szanować się nawzajem i w pokoju żyć obok siebie. Wydanie kalendarza to krok w dobrym kierunku, za co dziękujemy miastu.

– Tym gestem Poznań wpisuje się w nurt tolerancji i poszanowania drugiego człowieka – podkreśla Szymon Zadumiński – bal tafla (podrabin) żydowskiej gminy wyznaniowej w Poznaniu. – Kalendarzem udowadniamy, że podziały są niepotrzebne. To, czy ktoś mogli się w kościele, synagodze czy meczecie, nie ma znaczenia, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi.

Każdy miesiąc przedstawiony jest w kalendarzu na osobnej stronie. Zawiera tradycyjne kalendarium juliańskie, ale także oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi) czy pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie). Zaznaczone są w nim najważniejsze święta wszystkich trzech religii i wyszczególnione dni modlitwy: niedziele, szabaty, dni zgromadzenia.

– Ustaliliśmy, że w każdym miesiącu będzie szerzej komentowane jedno ze świąt danej religii – wyjaśnia o. dr Marcin Wrzos OMI. – W styczniu jest to Objawienie Pańskie, czyli święto Trzech Króli oraz Tu Bi Szwat, czyli żydowski Nowy Rok Drzew. Islam w styczniu nie ma ważnego święta, więc przedstawiliśmy główne założenia tej religii. Staraliśmy się nadać kalendarzowi walory edukacyjne.

Kalendarze są bezpłatne, można je odebrać w siedzibie urzędu miasta, w terenowych punktach informacyjnych, w synagodze, meczecie i części kościołów na terenie Poznania.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe/poznan.plTen pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 152 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz