Uwaga! Wykryto ogniska ptasiej grypy na terenie Powiatu Szamotulskiego

W związku z wykryciem na terenie Powiatu Szamotulskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków zwołano w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Posiedzenie  odbyło się 23 oraz 24 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, po ostatecznym potwierdzeniu badań w kierunku wystąpienia wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków (H5N8) w miejscowości Zapust w Gminie Ostroróg. Wzięli w nim udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gmin, znajdujących się w obszarze zagrożonym oraz wybrane jednostki straży, służb i inspekcji.

Podczas spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Robert Łęgosz przedstawił obecną sytuację dotyczącą zlokalizowanego ogniska  ptasiej grypy na terenie Powiatu Szamotulskiego. Dokonano również podziału zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnymi służbami. Wyznaczone zostały dwie strefy – pierwsza strefa występująca bezpośrednio w ognisku choroby (strefa zapowietrzona ) w promieniu 3 kilometrów od miejsca występowania ogniska zachorowania, druga strefa (zagrożenia) obejmuje obszar w promieniu 7 kilometrów. W strefie zagrożenia znalazły się wszystkie gminy Powiatu Szamotulskiego, oprócz Gminy Duszniki i Miasta Obrzycka. W sobotę tj. 25 stycznia br. w strefie zapowietrzonej zostaną  wdrożone odpowiednie procedury zwalczania wirusa w tym wstępna dezynfekcja, likwidacja oraz utylizacja zarażonych sztuk drobiu, natomiast  w strefie zagrożonej podjęte zostaną  działania w zakresie bioasekuracji i dezynfekcji. Przypominamy, że w strefie zagrożenia, w celach prewencyjnych należy przestrzegać procedur, które reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722

/powiat-szamotuly.pl/

Zobacz również …

(Visited 374 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz