Uwaga! Potrzebna pomoc dla rolników poszkodowanych przez żywioł

„Rolnikom z powiatu kaliskiego potrzebna jest pomoc, bo starty po ostatniej trąbie powietrznej, która przeszła przez powiat są ogromne”– mówi przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak


i dziś jeszcze składa za pośrednictwem Wielkopolskiej Izby Rolniczej pismo do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o uruchomienie pomocy finansowej dla rolników z programu odbudowy potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych.

-Jeszcze w poniedziałek za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpię do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w najbliższym czasie uruchomił specjalny program pod nazwą Odbudowa potencjału produkcji rolnej zniszczonego w gospodarstwach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych. Na podstawie tego programu rolnicy będą mogli odnowić swoje uprawy, ale też odbudować zniszczone obiekty i starać się o dofinansowanie nawet o 90%” – wyjaśnia Mieczysław Łuczak, przewodniczący Rady Powiatu WIR w Kaliszu.

Informacje o programie znajdują się na stronie www.prow2014-2020.pl  Program poświęcony jest ogólnie inwestycjom odtwarzającym potencjał produkcji rolnej. Jednak w poddziałaniu 5.2 pomoc dedykowana jest dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Nazwa programu to „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych,


w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Pomoc jest przeznaczona na odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń, z wyłączeniem budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia klęsk związanych z chorobami zwierząt, możliwe jest przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska.

Nawałnica, która przeszła nad ranem w czwartek przez powiat kaliski wyrządziła ogrom strat. Zniszczone są sady, lasy, pola uprawne. Część rolników zebrało już swoje plony z pól, ale trzeba pamiętać, że to czas zbierania płodów i żniw, dlatego te straty są bardzo duże. Nawałnica niszczyła wszystko co spotkała na swojej drodze. Zniszczone są budynki gospodarcze i domy mieszkalne.

Najwięcej zniszczeń jest w miejscowości Porwity, Cienia I i Cienia II w gminie Opatówek. Ucierpiały również gospodarstwa w gminach: Blizanów, Godziesze i Szczytniki. Rolnicy w pierwszej kolejności powinni zgłosić szkody do gminnych komisji ds. klęsk powołanych przez Wojewodę, które działają w Urzędach Gmin. Komisje szacują straty i  sporządzą  protokoły ze zniszczeń.

Źródło: powiat.kalisz.pl

Czytaj również …
(Visited 319 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz