Spotkanie działaczy opozycji antykomunistycznej

Wicewojewoda Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu osób zaangażowanych w okresie PRL w działalność opozycyjną. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pełnomocnika wojewody ds. działaczy opozycji antykomunistycznej Andrzeja Radke.


Przedmiotem rozmów były uprawnienia jakie byłym opozycjonistom przyznaje znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. W ramach obowiązujących przepisów osoby uprawnione mają prawo do otrzymywania comiesięcznego świadczenia w wysokości 402 złotych oraz specjalnej pomocy pieniężnej (m.in. z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego).


 

(Visited 40 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz