PRZECIĄŻONY I BEZ PLANDEKI

Przejeżdżająca nieopodal inspekcyjnego punktu kontroli wywrotka bez odpowiedniego zabezpieczenia ładunku sypkiego została zatrzymana przez wielkopolskich inspektorów transportu drogowego. Przewożony żwir okazał się też za ciężki.
28 sierpnia podczas stałego patrolu w Pępowie, w powiecie gostyńskim, inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego z oddziału w Lesznie zatrzymali przejeżdżający pojazd z materiałami sypkimi, które nie zostały zabezpieczone plandeką. Po przeprowadzeniu kontroli ustalono, że przewoźnik z Wielkopolski przemieszczał materiały na budowę w Krobi. Inspektorzy poddali ciężarówkę kontroli normatywności. Ważenie wykazało, że została przeładowana o ponad trzydzieści procent. Jej rzeczywista masa całkowita wynosiła bowiem 43,4 tony przy dopuszczalnej masie dla pojazdu czteroosiowego – 32 tony. Wpłynęło to jednocześnie na znaczne, bo też o ponad trzydzieści procent, przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej na drogę. W związku ze stwierdzonym naruszeniem wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika zagrożone karą w wysokości 15 tysięcy złotych.

/witdpoznan.pl/

(Visited 76 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz