Poznańska Kolej Metropolitalna: Chcemy uruchomić 23 pary dodatkowych pociągów na 4 liniach – do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina.

17 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania i Jan Grabkowski, Starosta Poznański – reprezentujący Stowarzyszenie Metropolia Poznań przedstawili informacje na temat zaawansowania prac nad projektem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).


Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił: „Ideę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zamierzamy wdrażać sukcesywnie. Już w marcu, a najpóźniej czerwcu 2018 roku chcemy uruchomić 23 pary dodatkowych pociągów na 4 liniach – do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina. Istotą powodzenia tego projektu jest współfinansowanie połączeń solidarnie i takie stanowisko podzielają wszyscy zainteresowani. W grudniu tego roku podpiszemy z samorządami porozumienie w tej sprawie, a do końca stycznia przyszłego roku umowy. To optymalny model i cieszę się, że udało nam się go zgodnie wypracować”.

Prezydent Jacek Jaśkowiak dodał: „Przyjęliśmy twarde zasady funkcjonowania w ramach tego wielkiego projektu i pokazaliśmy, że można się porozumieć w gronie wszystkich samorządów. Musimy bazować na solidarności i sprawiedliwie dzielić koszty. Tylko takie zaangażowanie zagwarantuje poprawę jakości przemieszczania się koleją w ramach metropolii, odciąży drogi i wspomoże ochronę środowiska”.

Starosta Jan Grabkowski zauważył natomiast: „Osiągnęliśmy dziś sukces, co pokazuje, że samorządy dojrzały do partnerstwa. Wszystkim nam zależy przede wszystkim na tym, by dać naszym mieszkańcom możliwość godnej alternatywy przemieszczania się w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania”.

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.

W opracowaniu Stowarzyszenia Metropolia Poznań czytamy, że jest to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie,


współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone – wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKMna poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.

Główne cele projektu nazwanego „Poznańska Kolej Metropolitalna”, to:
– zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania,
– podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie,
– zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Miasta Poznania oraz – preferowanie ekologicznego transportu kolejowego.

Rolę organizatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – mocą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wolą wszystkich zainteresowanych samorządów – pełnić będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie to będzie realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego, jakim jest spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.


Funkcję koordynatora działań informacyjno – promocyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pełnić będzie Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następować będzie etapami, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez
PKP PLK SA.

W pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego.

W drugim etapie, który przypadać będzie na lata 2019 – 2021 zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewidujemy, że nastąpi to w takiej kolejności: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku), Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.) i Gniezna (2021 r.).
Współfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oparte będzie na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego, w postaci dotacji celowej, Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych.

Koszty osiągnięcia nowej jakości, jaką będzie Poznańska Kolej Metropolitalna,


będą ponoszone więc wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego udział finansowy w tym projekcie kształtować się będzie na poziomie 40% kosztów dodatkowych połączeń, powiatów położonych wzdłuż poszczególnych linii kolejowych – na poziomie 20% tych kosztów i położonych wzdłuż tych linii gmin – na poziomie 40% kosztów.

Jeszcze w listopadzie br. Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosi konkurs na logo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wybrany znak graficzny zostanie umieszczony obok obecnie funkcjonujących oznaczeń na pociągach, które obsługiwać będą połączenia w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zasady wspólnych działań zmierzających do uruchomienia projektu pod nazwą „Poznańska Kolei Metropolitalna”, wraz z regułami partycypacji w kosztach dodatkowych połączeń, zostały przedstawione przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczących w projekcie, na spotkaniach zorganizowanych w dniu dzisiejszym (tj. 17 listopada 2017 r.) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Na początku przyszłego roku planowane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Metropolii oraz podpisanie stosownych porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i jednostkami samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) położonymi wzdłuż danej linii o wzajemnym współdziałaniu w celu uruchomienia PKM.

W pierwszej połowie 2018 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego planuje podpisanie z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi wzdłuż czterech linii kolejowych, dwustronnych umów dotacyjnych , szczegółowo określających kwestie rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

PREZENTACJA – Poznańska Kolej Metropolitalna
 
(Visited 425 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz