W ciągu dwóch dni zatrzymano 38 cudzoziemców w związku z nielegalnym pobytem i nielegalnym przekraczaniem granicy

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dwóch dni zatrzymali 38 cudzoziemców w związku z nielegalnym pobytem na terytorium naszego kraju, nielegalnym wykonywaniem pracy w Polsce oraz w związku z nielegalnym przekraczaniem granicy państwowej.


Podczas wykonywania zadań służbowych funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 20 cudzoziemców, którzy przeterminowali pobyt na obszarze Schengen, nie posiadali stosownych dokumentów uprawniających do pobytu w Polce lub dokumenty ich straciły ważność. Zatrzymano 12 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Rosji, 1 obywatela Uzbekistanu, 1 obywatela Indii, 1 obywatela Tunezji, 1 obywatela Białorusi, 1 obywatela Mołdawii oraz 1 obywatela Wietnamu.Kolejnych 7 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatela Pakistanu zatrzymali funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu Tuplicach oraz Wrocławiu-Strachowicach. Cudzoziemcy ci posiadali wizy uprawniające do podjęcia pracy na terytorium Polski, a w rzeczywistości wykorzystali je w celu wyjazdu lub pracy w innym kraju. W związku z powyższym wizy ich zostały unieważnione.Funkcjonariusze z Placówek SG w Jeleniej Górze, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu-Ławicy oraz we Wrocławiu-Strachowicach ujawnili 11 obywateli Ukrainy, którzy wykonywali pracę niezgodnie z przepisami prawa.

Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi. Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu do krajów macierzystych oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.
(Visited 3 251 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz