SZKOLENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W czwartek 16 listopada br. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyślu odbyło się szkolenie pedagogów i psychologów szkół podstawowych z całego nowotomyskiego powiatu. Spotkani odbyło się w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” „Dopalacze niszczą życie” oraz „Dwie strony sieci”.


Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jakie spustoszenie w młodym organizmie powodują narkotyki, czy tzw. dopalacze. Niestety statystyki dotyczące zjawiska zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich kilku lat nie napawają optymizmem. Również ogromnym problemem okazuje się być cyberprzestępczość, która w ostatnich latach rośnie w siłę.

Chcąc jednak rozmawiać o problemie narkotyków, alkoholu, „dopalaczy” i negatywnych zjawisk podczas nieprawidłowego wykorzystywania internetu wśród młodzieży szkolnej, a tym bardziej podejmować walkę z tymi zagrożeniami nieodzownym elementem jest pogłębianie wiedzy w tym zakresie i to zwłaszcza osób które z młodzieżą pracują na co dzień.

Dlatego też wczoraj z inicjatywy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu oraz przy wsparciu Pani Jolanty Szade – Pełnomocnika Burmistrza ds Uzależnień, w sali Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona praktycznym aspektom zwalczania przestępstw narkotykowych, stosowania tzw. dopalaczy i popełniania przestępstw w sieci wśród uczniów szkół. Na seminarium obecni byli pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych powiatu nowotomyskiego.

Na sam początek przedsięwzięcia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu nadkom. Sławomir Wenderski wprowadził uczestników w tematykę szkolenia.


Zauważył jak ważnym aspektem jest uświadamianie młodzieży o negatywach płynących z niewłaściwego wykorzystywania internetu czy zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków.

W trakcie szkolenia zaprezentowano pedagogom założenia i propozycje realizacji programu prewencyjnego „Dopalacze niszczą życie” oraz „Dwie strony sieci” skierowanego w szczególności do uczniów szkół woj. Wielkopolskiego.

Nie zabrakło również takich tematów jak:

  • Niebezpieczeństwo wykorzystania seksualnego dziecka przez internet. Zaprezentowała go uczestnikom Katarzyna Kroma pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
  • Rola świetlicy socjoterapeutycznej w wychowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – Prezentacji dokonała Jolanta Szade – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień
  • Procedury postępowania nauczycieli oraz zasady współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją – zagadnienie to szczegółowo omówili funkcjonariusze nowotomyskiej Policji.

Na koniec uczestnicy podsumowali całe szkolenie, które wywołało ciekawą i konstruktywną dyskusję, a zarazem pozwoliło na wymianę dotychczasowych doświadczeń i wysunęło propozycję działań profilaktycznych skierowanych do szkół naszego powiatu. Tego typu działania są w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przeprowadzane już od kilku lat i z pewnością w dalszym ciągu będą kontynuowane.


 

(Visited 202 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz