KLASY MEDYCZNO- PRZYRODNICZE Z PATRONATEM SZPITALA W NOWYM TOMYŚLU

KLASY MEDYCZNO- PRZYRODNICZE Z PATRONATEM SZPITALA W NOWYM TOMYŚLU

W środę 20 marca w Nowym Tomyślu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Opalenicy a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.


Umowa umożliwia uczniom klas patronackich między innymi:
1. Uczestnictwo uczniów w zajęciach na terenie oddziałów szpitalnych i poradni, zapoznawanie się z profilami działalności medycznej Szpitala i jego komórek organizacyjnych.
2.Rozwijanie zainteresowań medyczno – przyrodniczych wśród młodzieży licealnej i podnoszenie wiedzy w tej dziedzinie.
3. Kontakt z personelem Szpitala, a także pracownikami Poradni Specjalistycznych.
4. Udział przedstawicieli SP ZOZ w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Liceum dla uczniów klas o profilach: medyczno – przyrodniczym i nowo tworzonej klasy o profilu prozdrowotnym.
Porozumienie podpisane zostało przez Dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy Irenę Nawrocką oraz Dyrektora Szpitala Tomasza Przybylskiego w obecności burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, wicestarosty powiatu nowotomyskiego Marcina Brambora oraz koordynatorów współpracy z ramienia szpitala Pani Krystyny Pronobis i z ramienia liceum Sebastiana Liebelta.

Sebastian Liebelt / UM Opalenica

(Visited 479 times, 1 visits today)

Leave a Reply