Innowacyjna diagnostyka i leczenie w WCPiT. Szpital zakończył inwestycję wartą 33,5 mln zł

Marszałek Marek Woźniak oraz Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w uroczystości zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę trzykondygnacyjnego budynku na potrzeby Zakładu Brachyterapii, Onkologii Klinicznej, Torakochirurgii i Pulmonologii” realizowanej przez samorządowy szpital – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2019 roku przy ul. Szamarzewskiego 62.

Inwestycja jest elementem wieloletniego programu przebudowy i rozbudowy pulmonologii wielkopolskiej, który powstał w 2009 r.


Wpisuje się w koncepcję wieloletniego rozwoju Centrum oraz dostosowania pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Budowa i wyposażenie nowego skrzydła kosztowała 33,5 mln zł i powiększy o ok. 8 000 m2 powierzchnię użytkową placówki. Przebudowana została również zewnętrzna część terenu szpitala z przeznaczeniem na drogi dojazdowe, drogi p.poż. oraz parkingi. W dobudowanej części funkcjonować będzie 60 – łóżkowy Oddział Torakochirurgii, Oddział Onkologii Klinicznej, Zakłady Diagnostyki Mikrobiologicznej, Laboratoryjnej, Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej oraz Zespół Poradni Specjalistycznych. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, a jednostki diagnostyczne doposażono w nowoczesny sprzęt medyczny. W ramach inwestycji uruchomione zostały nowe technologie spektrometrii masowej, na oddziałach torakochirurgii i onkologii funkcjonują nowoczesne techniki i programy świadczeń medycznych o udowodnionej skuteczności. Wdrożono także nowoczesne rozwiązania związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną.

(Visited 337 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz