Nowy Tomyśl: Wybrano wykonawcę ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu – II postępowanie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.22.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa skrzyżowania dróg

Read more

Marszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

W środę 17 lipca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wizytował plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wspólnie

Read more

105 mln na wielkopolskie drogi. Wojewoda wielkopolski opublikował listę

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista została zatwierdzona przez premiera

Read more

Nowy Tomyśl: Ten teren powinien być zabezpieczony!? Tam bawią się dzieci! Alarmują mieszkańcy [ZDJĘCIA, FILM]

Czy teren ten nie powinien być zabezpieczony? Od marca trwają prace związane z przebudową i modernizacją ulicy Piłsudskiego w Nowym

Read more