Nowym Tomyśl: Nowy dworzec PKP będzie nowoczesny, innowacyjny, proekologiczny i dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności

Nowoczesne, innowacyjne, proekologiczne i dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności – takie będą nowe dworce kolejowe, które powstaną w dziewięciu miejscowościach.

Read more

Nowy Tomyśl: Wybrano wykonawcę ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu – II postępowanie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.22.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa skrzyżowania dróg

Read more

Marszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

W środę 17 lipca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wizytował plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wspólnie

Read more