Groźny pożar w zakładzie produkcyjnym

0 października 2019 około godz. 2.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie jednego z zakładów przerobu drewna w m. Białobłocie, gmina Lipka. Z treści zgłoszenia wynika iż pożarem objęta jest prawdopodobnie komora suszarnicza wypełniona surowcem drzewnym.


Na miejsce zadysponowano niezwłocznie jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Złotowie. Działania przybyłych na miejsce jednostek polegały na podjęciu działań gaśniczych, w związku z pożarem, który zgodnie ze zgłoszeniem obejmował komorę suszarniczą zlokalizowaną w budynku produkcyjnym. W toku prowadzonych intensywnych działań gaśniczych pożar został zlokalizowany i ugaszony a tym samym skutecznie zlikwidowano zagrożenie dla całego kompleksu zabudowań produkcyjnych. Z części objętej wcześniej pożarem usunięto pozostałości suszonego surowca drzewnego a całość pogorzeliska skutecznie dogaszono. W trwających blisko 7 godzin działaniach ratowniczych uczestniczyło 10 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz 48 członków z jednostek OSP Batorowo, OSP Lipka, OSP Wielki Buczek, OSP Osowo, OSP Łąkie, OSP Głomsk, OSP Zakrzewo i OSP Radawnica.

Opracowanie: kpt.Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Zobacz również …

(Visited 885 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz