E-dowody od 4 marca także w Poznaniu

Od 4 marca urzędy miast w całym kraju – także w Poznaniu – wydawać będą elektroniczne dowody osobiste. Nowe dokumenty tożsamości będą miały więcej funkcji niż dowody używane obecnie. Nie trzeba jednak ustawiać się po nie w kolejce – wymiana zaplanowana jest na wiele lat.
E-dowód ma wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Wygląda podobnie jak „stary” dokument i tak jak on potwierdza tożsamość obywatela i uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Zawiera jednak nowość – ma wbudowany chip, który pozwala na uruchomienie tzw. warstwy elektronicznej.

Dzięki temu mikroprocesorowi e-dowód pozwoli na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji, dostępnych dla tych, którzy będą tego chcieli. Elektroniczny dokument pozwoli na logowanie się do portali administracji publicznej (np. do portalu ePUAP). Będzie można też dzięki niemu elektronicznie podpisać dokument (tzw. podpisem osobistym) oraz korzystać z elektronicznych bramek granicznych, które znajdują się na lotniskach.

Wydawanie nowych dowodów rozpocznie się 4 marca, cały proces przewidziany jest jednak na 10 lat.

– Nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy – podkreśla Bartosz Pelczarski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP. – Wymiana będzie następowała naturalnie przy upływie terminu ważności dokumentu. Oczywiście jeśli ktoś chce, może zgłosić się szybciej i złożyć wniosek o nowy dowód. Sam proces składania wniosku znacząco się nie zmieni. Nie zmieniają się też zasady robienia zdjęcia do dowodu, a miejsca obsługi w Poznaniu pozostają te same. Najważniejsza różnica polega na tym, że nowy dowód będzie miał warstwę elektroniczną – każdy będzie ją mógł uruchomić w dowolnym momencie.

Nowy dokument będzie zawierał te same dane, co poprzedni dowód osobisty. Jedyną dodatkową informacją będzie umieszczony na nim numer identyfikacyjny CAN. Aby skorzystać z elektronicznych funkcji dowodu, trzeba będzie przyłożyć go do czytnika i wpisać numer CAN. (Numer może też być odczytywany przy pomocy czytnika kodu kreskowego). CAN ma też chronić dokument, tak, żeby nikt niepowołany nie odczytał zdalnie danych.

Każdy, kto chce korzystać z nowych funkcji dowodu, może przy odbiorze nowego dokumentu ustalić dwa kody PIN. Pierwszy – PIN1 – składa się z czterech cyfr i posłuży do logowania, drugi – PIN2 – zawiera sześć cyfr i pozwala na składanie podpisu osobistego.

Uwaga: każdy, kto będzie chciał mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. W dokumencie zostanie zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego podpisu.

AW /poznan.pl/

(Visited 137 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz