Minimalistyczne plany PKP wobec dworca

Wojewoda wielkopolski i władze PKP zapowiadają znaczące ułatwienia w rejonie dworca w postaci dodatkowego peronu i tunelu pod nim. W rzeczywistości jednak działania te nie przyniosą znacznych korzyści pasażerom i utrwalą chaos panujący na poznańskim dworcu kolejowym.

 

Według pierwotnych planów i założeń zespołu wojewody wielkopolskiego obecny tunel miał zostać przedłużony i przebiegać pod Centrum Handlowym Avenida. Miało powstać połączenie od wejścia przy Dworcu Zachodnim do wejścia od strony wschodniej, przy Wolnych Torach. Nie zadbano o to na etapie projektu i budowy samego centrum, a teraz tłumaczy się, że takie rozwiązanie jest już niemożliwe do zrealizowania.

Jak informuje PKP, tunel ma zostać przedłużony o całe 47 metrów, ale tylko do murów galerii. Dalej ma skręcać w lewo i przebiegać pod nowym peronem aż do obecnego dworca autobusowego. Istnieć więc będą niejako dwa tunele: jeden – od Dworca Zachodniego do murów CH Avenida, z którego będzie można wychodzić na perony oraz drugi – pod nowym peronem 3a, z którego nie będzie wyjść poprzecznych. Oprócz funkcjonalności, rozwiązanie takie budzi także zastrzeżenia pod względem bezpieczeństwa.

– W przyszłości dworzec PKS ma być przeniesiony na wschodnią stronę galerii w okolice alei Króla Przemysła II i ul. ks. Wujka. Wynika to z koncepcji planu zagospodarowania dla Wolnych Torów, znanej PKP TLK. Kolejowa spółka nie myśli perspektywicznie. Tunel pod galerią handlową na wschód ułatwiłby komunikację pasażerom i mieszkańcom – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Tymczasem tunel, który chce zbudować PKP pod nowym peronem, po przeprowadzce dworca autobusowego, będzie prowadził donikąd.

– Niestety niektóre pomysły PKP, bez konsultacji z samorządem Miasta i Województwa, budzą poważne wątpliwości w zakresie utrwalania niekorzystnych rozwiązań dla pasażerów, a nawet bezpieczeństwa – zaznacza Mariusz Wiśniewski. – Prezydent Jacek Jaśkowiak zwracał się wielokrotnie, a ostatni raz w styczniu tego roku, z oficjalnym pismem do wojewody wielkopolskiego o podjęcie stosownej interwencji, jednocześnie zapewniając o pełnej woli współpracy w tej sprawie – kontynuuje zastępca prezydenta.

Nowy stary dworzec

PKP deklarowało co prawda chęć modernizacji dworca, ale brak było w tej sprawie jakichkolwiek konkretów i wiarygodnych terminów. 31 grudnia 2017 roku upłynął czas na wykonanie postanowienia umowy partycypacyjnej z marca 2011 roku. Zgodnie z nią miała zostać wybudowana kładka dla pieszych biegnąca od centrum handlowego, wzdłuż istniejącego budynku dworca kolejowego, aż do ul. Głogowskiej (koło Dworca Zachodniego). Do dziś PKP nie zrealizowało tej umowy, choć inwestycja ta miała m.in. ułatwić dostęp do znajdujących się, w sporej odległości od nowego dworca, peronów 4-6. Miasto Poznań wielokrotnie postulowało także przywrócenie w starym budynku Dworca Głównego przestrzeni do obsługi podróżnych oraz konieczność zmian na placu Dworcowym. Do dziś nie ma konkretnych planów przedstawionych przez PKP.

Oznacza to, że przez kolejnych kilka lat pasażerowie i mieszkańcy będą musieli się męczyć w obecnych niefunkcjonalnych przestrzeniach. Pasażerowie nie rozumieją chaosu, jaki panuje na stacji oraz niemożności stworzenia nowego dworca, który byłby odpowiedni dla drugiego węzła kolejowego w kraju.

Od przeszło roku do władz miasta nie były kierowane zaproszenia do udziału w posiedzeniach Zespołu Wojewody Wielkopolskiego ds. Poznańskiego Węzła Kolejowego, a korespondencja wysyłana przez władze miasta do różnych decydentów w strukturze PKP pozostawała bez odpowiedzi.

– Działanie to jest niezrozumiałe i budzi uzasadnione obawy. Nie można się spodziewać dobrych i funkcjonalnych rozwiązań przeznaczonych dla mieszkańców, jeśli powstają one bez udziału samorządu terytorialnego i organizacji społecznych od lat najaktywniej zabiegających o poprawę sytuacji – dodaje Wiśniewski.

Miasto oczekuje, co zaznacza prezydent Jaśkowiak we wspomnianym już piśmie do wojewody, przygotowania master planu obejmującego kompleksowe podejście do wszystkich rozwiązań transportowych i funkcjonalnych na stacji kolejowej Poznań Główny. „Brak całościowego podejścia do powiązań funkcjonalnych może skutkować podjęciem nietrafnych decyzji, a nawet prowadzić do niewłaściwego wydatkowania środków publicznych”.

RB /poznan.pl/

Załączniki
Czytaj również…

(Visited 74 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz