PRZEWÓZ NIENORMATYWNY NA ZŁYM ZEZWOLENIU SPORO KOSZTUJE !

Nieznajomość prawa lub jego lekceważenie kosztuje. W przypadku korzystania ze złego zezwolenia na przewóz nienormatywny, w tym wypadku koparki na lawecie, wysokość kary może wynieść pięć tysięcy złotych.
Kierowca w imieniu polskiego przewoźnika transportował koparkę na gąsienicach. Do kontroli okazał zezwolenie kategorii III wydane przez starostę powiatowego i uprawniające do wykonywania przewozów ładunków nienormatywnych w zakresie długości, szerokości i wysokości. Inspektorzy z pilskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu zważyli pojazd poruszający się po Pile 11 lutego tego roku i stwierdzili, że rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów wraz z ładunkiem wyniosła 47 ton. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami na przewóz ładunku, którego masa, wraz z zespołem pojazdów przekracza dopuszczalną masę całkowitą, wymagane jest zezwolenie minimum kategorii V wydane przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W stosunku do właścicieli pojazdu i ładunku wszczęte zostało postępowanie zagrożone karą administracyjną w kwocie pięciu tysięcy złotych.

(Visited 238 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz