CO DALEJ Z MOSTEM WE WRONKACH?

Stateczność przyczółka mostu we Wronkach nie jest zagrożona, możliwe jest dopuszczenie ruchu pieszych i samochodów o masie do 3,5 tony – takie wnioski wynikają z ekspertyz i monitoringu geotechnicznego przygotowanych na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.


Autorzy badania geotechnicznego stwierdzili występowanie bardzo aktywnych procesów osuwiskowych na dużo szerszym terenie niż rejon mostu. Aby je skutecznie powstrzymać, należy najpierw zbadać cały teren, a później opracować koncepcję kompleksowych działań.

W związku z wydanym 25 października br. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki komunikatem prasowym pt. „Co dalej z mostem we Wronkach?” Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że 18 października złożył do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Podstawą do złożenia wniosku były wyniki badań i dwie ekspertyzy – stanu technicznego obiektu oraz geotechniczna oceniająca stateczność podłoża gruntowego w rejonie przeprawy. Wszystkie dokumenty w sposób jednoznaczny stwierdzają, że stateczność posadowienia przyczółka mostu nie jest zagrożona i możliwe jest dopuszczenie na moście ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony.

Autorzy ekspertyzy geotechnicznej we wnioskach podkreślili, że budowa geologiczna terenu jest bardzo niekorzystna pod względem geologiczno-inżynierskim i wyjątkowo wrażliwa na zmiany wilgotności. Wskazali, że ruchy masowe obejmują znacznie szerszy teren niż rejon mostu. Oś główna zaistniałych 22 i 23 sierpnia br. ruchów w postaci rozległego osuwiska występuje między Miejską Przepompownią a nieczynną oczyszczalnią ścieków należącą do Zakładu Karnego. Według ekspertów, odległość osi głównej osuwiska od mostu wynosi ok. 80 m i jest na tyle duża, że oddziaływanie obecnego osuwiska na most można uznać za nieistotne.

Specjaliści zaznaczyli, że skuteczne zatrzymanie procesu osuwiskowego to zadanie skomplikowane, które musi zostać poprzedzone kompleksowymi badaniami i musi obejmować jednocześnie znacznie szerszy teren niż rejon samego mostu. Dodali, że sprawę kompleksowego zabezpieczenia zbocza należy traktować jako priorytetową dla miasta Wronki z uwagi na zlokalizowaną tam i zagrożoną przez ruchy masowe infrastrukturę: przepompownię ścieków,  dom kultury, bliskość osiedla mieszkaniowego.

W ekspertyzie geotechnicznej wyraźnie wskazano, że prace wzmacniające podłoże w obrębie mostu można prowadzić przy utrzymaniu ruchu pieszych oraz ruchu pojazdów o masie do 3,5 tony. Taki wniosek zawarto też w wynikach monitoringu geodezyjnego.

Ponadto, w odniesieniu do komunikatu prasowego WUW informujemy, że 17 października złożyliśmy do WUW zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia robót budowlanych na moście. 26 października otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Oznacza to zgodę na przeprowadzenie robót, które będą polegały na usunięciu uszkodzeń wymienionych w decyzji WWINB o zamknięciu mostu.

/WZDW/(Visited 195 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz