Zmarł ks. kan. Kazimierz Głów, długoletni proboszcz parafii farnej we Wrześni.

W niedzielę 29 września zmarł ks. kan. Kazimierz Głów, długoletni proboszcz parafii farnej we Wrześni. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbędą się w czwartek 3 października we Wrześni.


 Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu.

Msza św. za śp. ks. kan. Kazimierza Głowa sprawowana będzie w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie w środę 2 października o godzinie 16.00 pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

W środę 2 października w godzinach 19.00-22.00 we wrzesińskiej farze odbędzie się czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego kapłana.

Msza św. pogrzebowa celebrowana będzie w czwartek 3 października o godzinie 11.00 we wrzesińskiej farze pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Następnie pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej.

Ks. kan. Kazimierz Głów urodził się 23 lutego 1933 roku w Wągrowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1958 roku. W czasie swojej długiej kapłańskie posługi był m.in. wykładowcą w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie . W 1980 roku został mianowany proboszczem parafii farnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni. W ciągu jego długoletniego duszpasterzowania przeprowadzono w kościele wiele prac remontowych i konserwatorskich. W latach 80-tych wspierała szereg działań o charakterze niepodległościowym m.in. poświęcił sztandar NSZZ Solidarność ZWG Tonsil oraz „udzielał gościny” członkom i zwolennikom Solidarności w salkach katechetycznych. Ponadto czynnie uczestniczył w wielu przedsięwzięciach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i patriotyczne na terenia miasta i gminy Września. Był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego, członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku czci Jana Pawła II, członkiem Komitetu Obchodów 100. rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich, członkiem Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz współorganizatorem obchodów 150. rocznicy bitwy z Prusakami w Sokołowie pod Wrześnią. Dzięki jego zaangażowaniu parafia farna stała się miejscem, w którym odbywały się i odbywają regularnie wrzesińskie uroczystości religijno- patriotyczne. Ponadto z jego inicjatywy i przy jego wsparciu działa w niej Ochronka dla dzieci prowadzona przez siostry zakonne, Fundacja im. Dzieci Wrzesińskich, Harcówka, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Jadłodajnia im. św. brata Alberta, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz wspólnota „Wiara i Światło” od wielu lat pomagająca dzieciom niepełnosprawnym.

Śp. ks. Kazimierz Głów był doktorem teologii i kanonikiem Kapituły św. Jerzego. Ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Seniorów w Gnieźnie.

Września wspomina śp. ks. Kazimierza Głowa → TUTAJ

/archidiecezja.pl/

Fot. Wiadomości Wrzesińskie

Zobacz również … 

(Visited 371 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz