Wyciek substancji ropopochodnej do jeziora Berzyńskiego

Dnia 15 grudnia ok. godziny 9:20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Wolsztynie wpłynęło zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Miejskiej o dużej ilości substancji ropopochodnej w rowie przy ul. Inwestycyjnej.Na miejsce zadysponowano trzy zastępy z JRG Wolsztyn. Po przyjeździe zastępów zauważono film olejowy na powierzchni wody w rowie melioracyjnym. Służba kwatermistrzowska dostarczyła poduszki sorpcyjne, z których ułożono zaporę na kracie ściekowej gdzie rów się kończył. Prowadzono rozpoznanie w celu określenia wielkości strefy skażenia. Policja i Straż Miejska rozpoczęły poszukiwania źródła wycieku.  Kierujący Działaniami Ratowniczymi podjął decyzję o zadysponowaniu specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Leszna. Skutki wycieku okazały się bardzo poważne, gdyż plama ropopochodna Znajdowała się już na ok. 1/4 powierzchni Jeziora Berzyńskiego (ok. 300 hektarów).

Do zdarzenia zadysponowano dodatkowo zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych ze Świętna, Obry oraz Kębłowa. Po zjawieniu się wszystkich zastępów w Punkcie Przyjęcia Sił i Środków, Dowódca akcji wyznacza następujące polecenia:

– zablokowanie emisji substancji ropopochodnej na ul. Przemysłowej

– ograniczenie rozprzestrzeniania się skażenia poza granicę cieku wodnego i jeziora Berzyńskiego.

Zastęp z  wolsztyńskiej jednostki razem z grupą chemiczną z Leszna zajęli się uszczelnieniem studzienki kanalizacyjnej wychodzącej z bazy paliw na ul. Przemysłowej, z której stwierdzono wyciek przy użyciu korka pneumatycznego w celu uniknięcia dalszej emisji substancji ropopochodnej, następnie rozłożono snopki słomy w rowie melioracyjnym. W tym czasie podjęto decyzję o zadysponowaniu specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Poznania w celu identyfikacji substancji przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Pozostałe zastępy skupiły się na rozstawieniu rękawów sorpcyjnych przy przepompowni nieopodal jeziora Berzyńskiego  oraz na rzece Dojca w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się skażenia do północnego kanału Obry. Warunki atmosferyczne utrzymywały film substancji ropopochodnej w północnej części jeziora. Zwodowano również dwa pontony napędzane silnikami zaburtowymi, w celu dokładniejszego określenia wielkości  wycieku i podjęcia próby neutralizacji przy użyciu specjalistycznych środków. Ostatecznie podjęto decyzję o użyciu separatora substancji ropopochodnych. Na rozpoznanie sytuacji przybyła również grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Działania wznawiano kolejno w dniach 16 , 17 , 18 i 19 grudnia. Głównie polegające na wymianie zużytych zapór sorpcyjnych,  zbieraniu substancji ropopochodnej przy użyciu separatorów oraz rozłożeniu dwóch segmentów specjalistycznej zapory elastycznej na powierzchni jeziora Berzyńskiego. Działania dodatkowo wspomagała specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościanie.

Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny wycieku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

(Visited 162 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz