Groźny wypadek masowy w czasie zimowych anomalii pogodowych

19.12.2017 r. na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyły się wspólne ćwiczenia taktyczno – bojowe służb ratowniczych, dotyczące usuwania skutków wypadku masowego, powstałego w czasie zimowych anomalii pogodowych.
 Przyjęte założenie przewidywało wypadek drogowy z udziałem dwóch pojazdów, w których znajdowało się łącznie 14 osób poszkodowanych. W  jednym z pojazdów przewożony był pojemnik z nieznaną substancją. Dodatkowo przyjęto, że na miejscu zdarzenia panują trude warunki atmosferyczne, min. intensywne opady śniegu, oblodzenie i temp. około – 10 oC, co bezpośrednio skutkowało utrudnieniami z dotarciem na miejsce akcji. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Policji, pracownicy i studenci Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu, funkcjonariusze KM PSP w Kaliszu oraz siły i środki: JRG nr 1, JRG nr 2 w Kaliszu, OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było:

  • sprawdzenie procedur dysponowania sił i środków;
  • sprawdzenie formy, zakresu współpracy i organizacji działań ratowniczych, prowadzonych na terenie miasta Kalisza, podczas nagłych anomalii pogodowych przez siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmioty współdziałające;
  • sprawdzenie wypracowanych zasad współpracy pomiędzy PSP oraz Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • sprawdzenie możliwości użycia sprzętu niezbędnego do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych;
  • sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi i zasobami ratowniczymi znajdującymi się na ternie miasta i powiatu kaliskiego;
  • sprawdzenie umiejętności organizacji łączności oraz zarządzania i obiegu informacji o zagrożeniu i przebiegu ćwiczeń.

Ćwiczenia zakończyły się wspólnym podsumowaniem i wnioskami ze zrealizowanych zadań. Przyjęte ustalenia dotyczące m.in. zakresu podejmowanych działań w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń według właściwości i kompetencji poszczególnych podmiotów, służb i instytucji zostały sprawdzone. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników ćwiczeń udało się również osiągnąć określone cele.

Należy podkreślić gotowość do współpracy, jak również chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach, wyrażoną przez przedstawicieli wszystkich stron. Taka postawa ma znaczący wpływ na podniesienie skuteczności prowadzonych działań, w przypadku wystąpienia rzeczywistych zagrożeń, w tak trudnych warunkach pogodowych.

Opracował: st. kpt. Tomasz Polak
Foto: st. kpt. Tomasz Polak / asp. Szymon ZielińskiTen pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 215 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz