Wrak z parkingu przy PKP w Nowym Tomyślu usunięty !

Wielu mieszkańców miasta zgłaszało Straży Miejskiej, że na dworcu PKP, na terenie parkingu stoi porzucony samochód. Strażnicy ustalili właściciela pojazdu.


Właścicielem tym okazał się obywatel Ukrainy, który najprawdopodobniej opuszczając nasz kraj porzucił auto. Niestety przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nie dopuszczały możliwości odholowania pojazdu z parkingu, ponieważ teren choć będący drogą nie jest drogą publiczną (gminną, powiatową czy wojewódzką) ani też nie jest oznaczony jako strefa zamieszkania czy też strefa ruchu.

Parking zaliczony do kategorii dróg wewnętrznych, uniemożliwił odholowanie pojazdu. Korespondencja z władzami PKP doprowadziła do odpowiedniego oznakowania parkingu, który stał się strefą ruchu.

Oznakowanie takie umożliwiło odholowanie pojazdu. Samochód, a raczej wrak pojazdu został przewieziony na teren gminny, zabezpieczony i przez 6-mcy zgodnie z prawem będzie czekał na odbiór przez właściciela.

Jeśli w okresie tym nie zostanie odebrany przejdzie z mocy wspomnianej ustawy na Własność Gminy i zostanie najprawdopodobniej zutylizowany.(nowytomysl.pl)Fot.Wielkopolskamagazyn.pl


(Visited 1 019 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz