Wielkopolska Policja szkoli się – Prawa człowieka w zarządzaniu policją

Na początku marca br. odbyła się 7 edycja szkolenia dla kadry kierowniczej województwa wielkopolskiego. Temat spotkania dotyczył szeroko rozumianych praw człowieka w zarządzaniu Policją. Organizatorzy przewidują kolejne warsztaty poruszające omawiane kwestie.

2 marca 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, odbyły się warsztaty pn. „Prawa Człowieka w zarządzaniu Policją”, skierowane do Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji oraz ich Zastępców garnizonu wielkopolskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez policjantów Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka i Wydziału Psychologów KWP w Poznaniu. Szkolenie obejmowało usystematyzowanie pojęć z zakresu systemów ochrony praw człowieka, omówienie zasad kierowania jednostką Policji w kontekście poszanowania praw człowieka oraz wskazanie sposobów podnoszenia standardów przestrzegania praw człowieka i zasad etyki zawodowej. Uczestnikom warsztatów po podsumowaniu zajęć zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia.

(Visited 345 times, 1 visits today)

Leave a Reply