Wielkopolska podjęła współpracę z przedstawicielami maltańskiego biznesu.

Wielkopolska podjęła współpracę z przedstawicielami maltańskiego biznesu. W ramach zacieśniania dobrych relacji w Poznaniu odbędzie się konferencja „Malta – nowe możliwości dla przedsiębiorców”. Wydarzenie jest wynikiem dynamicznie wzrastającego zainteresowania przedsiębiorców z Malty polskim rynkiem.


Od pewnego czasu widać wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców współpracą biznesową z rynkiem maltańskim. Zaletą prowadzenia działalności w tym kraju jest stabilność polityczna i gospodarcza, obecność wykwalifikowanej siły roboczej, strategiczne położenie geograficzne oraz znajomość języka angielskiego przez wielu mieszkańców. Główne kierunki  eksportowe Malty to Niemcy, Francja i Hong Kong, a w przypadku importu – Włochy, Holandia i Wielka Brytania.

Od 1 stycznia 2007 roku zarówno Polska jak i Malta otworzyły wzajemnie swoje rynki dla czterech swobód UE tj. przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Aby przybliżyć inwestorom informacje o tym rejonie oraz przedstawić  możliwości ekonomiczne kraju, w Poznaniu zorganizowana zostanie konferencja pt. „Malta – nowe możliwości dla przedsiębiorców”. Spotkanie odbędzie się 7 listopada w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym przy ul. 28 Czerwca 1956r.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz firmę Ceitalpol Sp. z o.o. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ambasady Malty w Warszawie i patronatem Konsulatu Honorowego Włoch w Poznaniu. W konferencji jako gość szczególny udział weźmie JE Ambasador Malty Pani Natasha Meli Daudey. W rolach prelegentów wystąpią przedstawiciele maltańskich firm, ekonomiści i prawnicy.

Konferencja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i osób zainteresowanych wejściem na rynek maltański. Prowadzona będzie w jęz. angielskim, jednak organizatorzy zapewniają tłumaczenie. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: eksport@um.poznan.pl do dnia 03.11.2017. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku.

Republika Malty to wyspiarskie państwo położone na południu Europy. Głównymi gałęziami gospodarki kraju są handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,6 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,8 %) oraz profesjonalna działalność w dziedzinie nauki i techniki (12,5 %).

Monika Marciniak/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 74 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz