Warto się uczyć zasad pierwszej pomocy

Strażacy z OSP Lisków przeprowadzili próbną ewakuację na terenie Szkoły Podstawowej w Ciepielewie. Strażakom towarzyszył dzielnicowy mł. asp. Michał Wypych, który jest kwalifikowanym ratownikiem medycznym. Działania miały na celu przypomnienie zasad postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia, były też okazją do przekazania uczniom cennej wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.



Celem próbnej ewakuacji było przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do szybkiego i sprawnego działania oraz bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas pożaru wszyscy powinni wiedzieć co mają robić – muszą znać swoje obowiązki, zasady postępowania, a przede wszystkim współpracować ze sobą i wykonywać polecenia służb ratunkowych.

Po zakończonym treningu strażacy wspólnie z dzielnicowym spotkali się z dziećmi i młodzieżą. Na początku mundurowiopowiedzieli uczniom o sytuacjach z życia codziennego, kiedy umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomogła uratować ludzkie życie. Jednocześnie podkreślali, że ratowanie ludzkiego życia jest wartością nadrzędną, niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.

Po zakończeniu części teoretycznej strażacy wspólnie z mł.asp. Michałem Wypychem, który ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika, zademonstrowali w praktyce na czym polega algorytm stosowany przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Największą ekscytację wzbudziły zajęcia praktyczne, podczas których najmłodsi mogli przećwiczyć sposoby bandażowania skaleczeń oraz powierzchownych rozcięć, a ci trochę starsi – resuscytację krążeniowo-oddechową, zasady udrażniania dróg oddechowych, a także układanie osób poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej.

W zajęciach praktycznych aktywnie uczestniczyli nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, ale również pedagodzy, którzy wzięli udział w zainscenizowanej scence omdlenia ucznia.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele świetni sobie poradzili ze swoimi zadaniami. Wszyscy jednogłośnie podkreślali, że warto uczyć się zasad pierwszej pomocy, ponieważ ratowanie życia i zdrowia wymaga szybkiego i sprawnego działania, które pozwoli zminimalizować skutki nagłego urazu, a często może również zapobiec śmierci.

Fot. SP w Ciepielewie oraz OSP Lisków/kalisz.policja.gov.pl

(Visited 33 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz