Wągrowiec i Piła na szlaku gospodarskiej wizyty Marszałka Marka Woźniaka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 19 marca odwiedził Wągrowiec i Piłę. Punktem kulminacyjnym wizyty w pierwszym z miast było uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy Ignacego Jana Paderewskiego.

Ulica powstała dzięki realizacji jednego z projektów dofinansowanego 11 mln złotych z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020.


W uroczystości uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz asystowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 1918-1939” i Stowarzyszenia Historycznego „Saper Wielkopolski”.
– Spotykamy się dzisiaj w symbolicznym miejscu. Ulica Ignacego Jana Paderewskiego, wybudowana ze środków Unii Europejskiej, łączy się ze wspaniałymi obchodami setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i naszą dzisiejszą historią, a mam nadzieję, że i przyszłością – powiedział Marek Woźniak.
Po odsłonięciu tablicy Marszałek Woźniak wraz z burmistrzem Krzysztofem Poszwą obejrzeli wykonane w ramach dofinansowania prace m.in. nowo powstałe parkingi przy ul. Średniej oraz Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Wągrowcu i zrewitalizowany dworzec kolejowy.
Kolejnym punktem wizyty był plac budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Tu niespodziankę gościowi z Poznania zgotowali uczniowie, którzy podziękowali mu za wsparcie, dzięki czemu będą mogły cieszyć się nie tylko z wygodnych zajęć wychowania fizycznego, ale również uczyć się w specjalistycznych klasach lekcyjnych, które powstaną w ramach dofinansowania.
Podczas wizyty na ziemi wągrowieckiej Marszałek Woźniak omówił z burmistrzem Poszwą dotychczasową współpracę obu samorządów, a także interesowały go planowane inwestycje m.in. budowa żłobka, modernizacja ul. Kościuszki, głównej ulicy Wągrowca oraz piąty odcinek obwodnicy miasta.
 To oczywiście namiastka inwestycji, które realizujemy w mieście. W planach mamy już kolejne, na które również będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne, ale też takie, które realizujemy samodzielnie ze środków budżetowych – pokreślił burmistrz Krzysztof Poszwa.
Marszałek Marek Woźniak i obecna podczas wizyty w Wągrowcu Mirosława Rutkowska-Krupka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, byli pod wrażeniem ukończonych oraz realizowanych inwestycji i pogratulowali włodarzom i mieszkańcom Wągrowca dynamicznego rozwoju miasta.

Po południu Marszałek Woźniak udał się do Piły, gdzie w Urzędzie Miasta podpisał umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych budowy hospicjum stacjonarnego w tym mieście.
Marek Woźniak podkreślił wyjątkowość projektu, na co złożyła się  zbiórka 1%, dzięki której powstał wkład własny w wysokości ponad 1 mln złotych, oraz samo Towarzystwo Sługi Bożej im. Stanisławy Leszczyńskiej. Nieczęsto bowiem zdarza się, aby podmiotem składającym projekty o dofinansowanie były organizacje pożytku publicznego.
 Zazwyczaj są to duże podmioty publiczne, które pozyskują te pieniądze. Trzeci powód, dla którego  ten projekt jest wyjątkowy, to jego zakres i to, jak wiele dobrego przyniesie funkcjonowanie ośrodka.  Wiem, jak potrzebne są takie punkty, opieka paliatywna, opieka nad osobami, które są w ciężkim stanie zdrowia, to jest dzisiaj potrzeba chwili. Wiele takich realizacji w Polsce musi być poczynionych. Wyjątkowość tego projektu i zaangażowanie społeczne skłoniło mnie do tego, by  przyjechać do Piły i podpisać tę umowę dzisiaj. Uważam, że jest to projekt ważny, sztandarowy dla Północnej Wielkopolski – powiedział Marszałek Marek Woźniak.
Budowa hospicjum to kluczowy projekt Towarzystwa, które powstało 20 lat temu właśnie w tym celu, aby zbudować stacjonarne hospicjum w Pile. Historię  pomocy w realizacji projektu przypomniał podczas konferencji prasowej prezydent Piotr Głowski.
– W czasach, kiedy starostą pilskim był Tomasz Bugajski zaczęliśmy rozmowy o tym, że potrzebne jest w naszym subregionie stacjonarne hospicjum. Po pewnym czasie rozpoczęliśmy procedowanie na terenie miasta, dokonując zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie przekazując wraz z Radą Miasta Piły działkę pod budowę hospicjum. Wtedy też rozpoczęły się starania, by w przyszłości znalazło się dofinansowanie – informował prezydent Piotr Głowski.
Podpisy pod wnioskiem, by projekt został wpisany do tzw. mapy potrzeb zdrowotnych, zbierali senator RP Mieczysław Augustyn, ówczesny poseł Adam Szejnfeld dzisiaj poseł Parlamentu Europejskiego, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska- Krupka, radny Sejmiku Henryk Szopiński a także ówczesny starosta pilski Mirosław Mantaj czy poseł Maria M. Janyska.
Przypomnijmy, że  11 stycznia 2018 r. prezydent Piły Piotr Głowski, wraz z prezesem Towarzystwa Pawłem Wiszniewskim i wiceprezesem  Józefą Wiśniewską poinformowali mieszkańców, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił listę projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ w ramach poddziałania 9.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia. Na liście znalazła się „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem opiekuńczo-leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej, na działce  nr 178 przy ul. Królewskiej 8 w Pile” z dofinansowaniem w wysokości ponad 5,5 mln zł. Gmina Piła zapewniła część wkładu własnego niezbędnego do zgłaszania projektu przekazaną w drodze darowizny działką pod jego budowę.

Źródło i fot:
Urząd Miejski w Wągrowcu
Dorota Semenov i Bartosz Mirowski – Urząd Miasta Piły
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 79 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz