Używał karty kierowcy żony zamiast swojej

Zamiast swojej karty kierowcy prowadzący pojazd używał dokumentu żony i tym samym nie przestrzegał norm czasu jazdy. Zatrzymali go inspektorzy z Poznania na autostradzie A2.

W nocy z 9 na 10 stycznia inspektorzy transportu drogowego z Poznania wytypowali do kontroli zestaw pojazdów polskiego przewoźnika, który wykonywał transgraniczny transport odpadów.


Ciągnik samochodowy wraz z naczepą został zatrzymany do kontroli przy punkcie poboru opłat na autostradzie A2 w Gołuskach.

Nerwowe zachowanie kierowcy od razu wzbudziło czujność inspektorów, którzy po chwili ujawnili, że kierowca w pierwszym slocie tachografu miał zalogowaną cudzą kartę. Podczas przesłuchania kierowca przyznał się, że chciał jechać dłużej niż pozwalały na to przepisy i zalogował kartę swojej żony. Za to naruszenie inspektorzy zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a karta, która nie była własnością kierującego pojazdem, zostanie odesłana do wystawcy.

Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 3.250 zł, a kierowcę inspektorzy ukarali mandatami na łączną kwotę  2.150 zł.

 

 

(Visited 3 542 times, 1 visits today)

Leave a Reply