Uwaga! Powrót ptasiej grypy – ognisko HPPAI w Wielkopolsce

Niecały tydzień temu Główny Lekarz Weterynarii opublikował komunikat o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Niestety po tych kilku dniach okazało się, że pierwszy przypadek w sezonie jesienno-zimowym 2020 wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) pojawił się na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn.


Informację o dodatnim wyniku badań laboratoryjnych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wczoraj wieczorem tj. 24 listopada br.

W tym roku jest to już 33 ognisko HPAI w Polsce, ostatnie zostało stwierdzone 31.03.2020 r. W gospodarstwie, w którym wystąpiło ognisko, wdrożono  procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Od października ogniska ptasiej grypy pojawiły się na terenie Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Chorwacji, Słowenii, we Francji i Włoszech.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim właścicielom drobiu o obowiązujących środkach bioasekuracji:

  • Zakazie

– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  • Nakazie:

– utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

– utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

– przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

– karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

– wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

– stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

– stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

– oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

– powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

– dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

– zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

– pozostawienia ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,.

Każdy objaw kliniczny mogący wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, taki jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, należy niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Maria Schubert/ Wielkopolska Izba Rolnicza

(Visited 636 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz