Unijne miliony z WRPO dla chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu


pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w województwie wielkopolskim”. Umowę z Marszałkiem podpisał Dyrektor placówki dr n. med. Przemysław Daroszewski.
„Pokazujemy, jak nasz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny wspiera i promuje włączenie społeczne. Dlatego podejmujemy działania mające na celu poszerzenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych osobom, dotkniętym takimi chorobami, jak np. mózgowe porażenie dziecięce. Zależy nam, aby mogły funkcjonować w sposób samodzielny w przestrzeni społecznej. Co ważne, kompleksowa terapia pozwala na odciążenie rodziców i opiekunów – powiedział Marszałek Woźniak. „Warto dodać, że finansowanie społecznych projektów jest tak przez nas skonstruowane, aby jak najmniejsze koszty ponosili beneficjenci. W tym konkretnym przypadku projekt o wartości 19 mln zł otrzymał ponad 18 mln zł dofinansowania ze środków europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, a wkład własny szpitala to milion zł”.
Specjaliści podkreślają, że wczesna, kompleksowa i ciągła rehabilitacja jest niezbędna w leczeniu pacjentów z MPD. Kluczowa jest rehabilitacja zaburzeń chodu, w której stosuje się obecnie na świecie zrobotyzowane systemy wykorzystujące m.in. wirtualną rzeczywistość i proprioceptywne sprzężenie zwrotne. W projekcie realizowanym przez poznański szpital wykorzystane będą nowoczesne technologie, umożliwiające naukę chodu osobom, u których umiejętności w zakresie poruszania się nie występują lub są zaburzone. W ramach wsparcia stworzone zostaną również warunki do kontynuacji rehabilitacji w miejscu zamieszkania.
Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak, który jest współautorem i merytorycznym opiekunem przedsięwzięcia podkreślił, że to program, z którego będą mogły skorzystać wszystkie dzieci (ok. 1100 osób) chorujące na MPD w Wielkopolsce. Jego realizacja przyczyni się do przybliżenia chorym leczenia i rehabilitacji na najwyższym poziomie. Umożliwi także współpracę pacjentów, rodziców, lekarzy i terapeutów.
Dyrektor szpitala Przemysław Daroszewski zaznaczył z kolei, że bezpośrednimi beneficjentami środków, które otrzyma szpital, są pacjenci chorujący na MPD, którzy przez najbliższe lata będą mogli korzystać ze skrojonego na ich potrzeby programu leczenia i rehabilitacji.
Projekt realizowany będzie w ramach Podziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne WRPO 2014+ z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje on modernizację miejsca świadczenia usług zdrowotnych wraz z doposażeniem i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt, a także kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb i leczenia rehabilitacyjnego osób z MPD. Prezentację projektu znajdą Państwo w załączniku.
Dotychczas w ramach Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 164 mln zł. W ramach wybranych projektów podpisano umowy przekraczające 125 mln zł dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: wrpo.wielkopolskie.pl


(Visited 136 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz