TRAFIONY, ZATOPIONY, PANIE INSPEKTORZE!

Zakaz dalszej jazdy do czasu przeładunku źle rozmieszczonego i niezabezpieczonego na pojeździe i przyczepie ciężarowej drewna, otrzymał kierowca, który przewoził bale niezgodnie z przepisami.


Tym zakończyła się 23 października kontrola w Topólce przeprowadzona przez inspektorów z leszczyńskiego oddziału wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Polski kierowca transportował ciężarówką z przyczepą ścięte drewno. Po kontroli otrzymał bezwzględny nakaz przeładunku drewna, a za stwierdzone naruszenie został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Kierujący pojazdem zaraz po zatrzymaniu użył dwóch słów, które zobrazowały całą sytuację: – Trafiony, zatopiony, Panie Inspektorze!

Warto dodać, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drewna został precyzyjnie opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361). Poprzeczny układ drewna na pojeździe jest możliwy, gdy ładunek jest przewożony jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym drewno musi zostać podzielone na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN. Tych warunków określonych w rozporządzeniu skontrolowany transport nie spełniał.

witdpoznan.pl

(Visited 188 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz