Szkolenie obsady dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

We wtorek, 22 maja 2018r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu zostało przeprowadzone szkolenie dla obsady dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Szkolenie rozpoczął st. kpt. Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,


który na początku przedstawił harmonogram zajęć z wyszczególnionymi blokami tematycznymi oraz ich prowadzących. Pierwszym omawianym tematem było przedstawienie wniosków z narady obsad SK KP/KM województwa wielkopolskiego, która odbyła się w dniach 15-16 marca 2018r., w Żerkowie. Następnie dokonano podsumowania działalności SK KP za okres od 22 listopada 2017r. do dnia 21 maja 2018r. Podsumowano też wyniki inspekcji gotowości operacyjnej SK KP w Nowym Tomyślu, przeprowadzonej przez zespół inspekcyjny z KW PSP w Poznaniu w dniu 11 maja 2018r. Kolejnym elementem szkolenia były ćwiczenia aplikacyjne dotyczące tematyki walki ze skutkami nagłych zjawisk pogodowych. Ostatnim blokiem tematycznym szkolenia na terenie Komendy było omówienie bieżących spraw operacyjnych. Następnie uczestnicy szkolenia udali się w teren, gdzie mieli okazję zapoznania się z zagrożeniami występującymi na terenie gminy Miedzichowo. Szczególnie zwrócono uwagę na operacyjne rozpoznanie jezior oraz na elementy ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Bolewice. W tym zakresie zapoznano się z funkcjonowaniem punktu alarmowego Nadleśnictwa oraz z wieżą obserwacyjną zlokalizowaną na Czarciej Górze. Program szkolenia opracował mł. kpt. Jakub Kłosowski – Zastępca Dowódcy JRG, który jednocześnie sprawował nadzór nad jego przebiegiem.

 

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński
Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl


Dodaj komentarz