Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zaprasza na warsztaty w ramach Festiwalu Off Opera 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów oraz na pokazy pracy warsztatowej 12 i 14 października, które odbędą się w ramach Festiwalu Off Opera 2017!


Off Opera 2017 to już trzecia edycja innowacyjnego projektu popularyzującego muzykę klasyczną oraz teatr operowy w otwartej przestrzeni miejskiej. Wcześniejsze edycje festiwalu realizowane były pod nazwą Festiwal Opera Know-how − edycje: 2014 i 2015. Projekt wskrzesza ideę publicznego teatru operowego, dostępnego dla każdego odbiorcy, a także realizowanego przez wykonawców amatorów.

Festiwal organizowany jest przez  założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działające na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot.

Traviata: pogłosy

Kobiece warsztaty z operą w tle

finałowy koncert: 12.10.2017, g. 19.00, Scena STA

Warsztaty, zbudowane w oparciu o ideę „twórczego słuchania muzyki”,


dotyczyć będą jednego z najbardziej znanych dzieł operowych Giuseppe Verdiego oraz pierwowzoru – powieści Dama Kameliowa Alexandra Dumasa. Zaproszone do udziału w zajęciach kobiety zanalizują fragmenty operowego libretta oraz nagrania wybranych arii Traviaty.

Dama Kameliowa przez dziesiątki lat była jedną z najchętniej grywanych ról kobiecych w teatrze. To opowieść o miłości i poświęceniu, o salonowych konwenansach i brzemieniu wystawnego życia, o stracie ukochanej osoby, wielkiej samotności, smutku i upokorzeniu. Podczas zajęć każda z uczestniczek spróbuje spojrzeć na postać Violetty i Małgorzaty przez pryzmat własnych doświadczeń. Istnieje nieskończona ilość powiązań ich dziejów z historiami każdej z nas. W pełnej sentymentów wyprawie w przeszłość muzyka operowa odegra kluczową rolę − stanie się wehikułem czasu, ożywi uczucia i wspomnienia. Zarejestrowane przez kamerę osobiste wypowiedzi uczestniczek stworzą współczesną, pogłębioną psychologicznie postać Traviaty. Staną się one integralną częścią reżyserowanego koncertu, który zakończy cykl warsztatów.

Zajęcia poprowadzi aktorka Teatru Polskiego − Barbara Krasińska.


Pomogą jej w tym kuratorka projektu – Zuzanna Głowacka – oraz operator filmowy Rafał Jerzak. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych w dwóch pierwszych tygodniach października. O dokładnym harmonogramie uczestniczki zostaną poinformowane drogą mailową.

Zapraszamy do udziału wszystkie chętne kobiety, a w szczególności seniorki! Zgłoszenia (imię i nazwisko; data urodzenia; nr tel.) oraz ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: smak.poznan@gmail.com. Termin zgłoszeń upływa 30 września. Ilość miejsc ograniczona.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia wydawane będą od 2 października br., w Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00.

 Barbara Krasińska

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu. Na Festiwalu Szkół Teatralnych w Bratysławie (1986) zdobyła I nagrodę aktorską za rolę Matki w Matce Stanisława Ignacego Witkiewicza. Współpracowała m.in. z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem STU, Teatrem Ludowym i Teatrem Lalki i Maski Groteska w Krakowie, Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Występowała także za granicą, m.in. w: Norwegii (Oslo, Bergen), Wielkiej Brytanii (Londyn, Cambridge, Liverpool). Współpracuje z Teatrem Biuro Podróży.

 Rafał Jerzak

Reżyser, operator, absolwent PWSFTviT w Łodzi.


Zrealizował wiele filmów dokumentalnych min: Dom, Zajarzyć Jarzynę, Tschuss DDR i wiele innych.

Wyreżyserował 3 km do Raju, Afryka. Współpracował z takimi twórcami jak: Adam Sikora, Bartek Konopka, Łukasz Barczyk, Eugeniusz Korin, Bogusław Wołoszański. Podróżnik – miał okazję być prawie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii.

 Zuzanna Maria Głowacka

Producentka, animatorka kultury, kuratorka. Ukończyła wydział wokalno-aktorski w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz media interaktywne i widowiska na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK). Współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, biorąc udział w programowaniu i produkcji wydarzeń społeczno-artystycznych. Od trzech lat jest programatorką i producentką wielkopolskiego projektu 5 zmysłów. W latach 2014-2015 pełniła funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Opera Know-how. Hobbystycznie zajmuje się reżyserią. Zrealizowała m.in. spektakle: Próba wg B. Schaeffera (2013), Pieśń o nocy (2014), Antreprener w kłopotach (2015) wystawiony w Teatrze Polskim w Poznaniu. Pracowała jako asystent  reżysera Keitha Warnera w Teatrze Wielkim w Warszawie (2014). Od 2016 roku pracuje w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela

Premiera: 14.10.2017, g. 19.00, Scena Wspólna

Bo nie ma nic gorszego od nauczycieli osobiście sympatycznych, zwłaszcza jeśli przypadkiem mają osobiste zdanie.


Witold Gombrowicz, Ferdydurke

 Twoim zdaniem nauczyciele to:

  1. ludzie, którym coś nie wyszło w życiu;
  2. osoby, które starają się rzetelnie i w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę;
  3. ludzie, którzy wyżywają się na uczniach, bo nie byli w stanie zrealizować własnych planów;
  4. pasjonaci, którzy kochają swoją pracę.

A jak sami nauczyciele postrzegają swoją rolę?

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela to cykl warsztatów, oparty na metodach pedagogiki teatru. Grupa poznańskich nauczycieli i edukatorów podejmie na nich temat statusu i kondycji swej profesji oraz problemów, jakie pojawiają się w ich codziennej pracy w trakcie obcowania z uczniami, rodzicami czy współpracownikami. Spróbują jednocześnie skonfrontować się z negatywnymi wyobrażeniami na temat własnego zawodu i nadać im bardziej złożoną perspektywę. Ważnym zagadnieniem będzie również kwestia konfrontacji młodzieńczych ideałów uczestników warsztatów z ich późniejszą realizacją w trakcie pracy zawodowej.

Warsztaty, prowadzone przez Daniela Stachułę, zakończone zostaną spektaklem, w którym nauczyciele w bezpośredniej konfrontacji z widownią – uczniami, rodzicami, koleżankami i kolegami z pracy – opowiedzą o samych sobie. Przedstawienie warsztatowe odbędzie się 14 października w Dzień Edukacji Narodowej, o g. 19.00 na Scenie Wspólnej (ul. Brandstaettera 1 w Poznaniu).

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia wydawane będą od 2 października br., w Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu,


ul. Ratajczaka 44, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00.

 Obsada – nauczyciele poznańskich szkół.

dramaturgia | reżyseria – Daniel Stachuła

scenografia – Filip Brzyski

muzyka | ruch sceniczny – Karolina Kosidło

Daniel Stachuła

Reżyser, dramaturg, pedagog teatru, absolwent teatrologii, filologii polskiej oraz międzywydziałowej specjalności operologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współtworzy projekt Off Opera (wcześniej Opera Know-how). Jako reżyser zadebiutował w 2016 roku na dużej scenie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, realizując dzieło Henry’ego Purcella Dydona i Eneasz. W swoich działaniach artystycznych interesuje się także najmłodszym widzem – w 2014 roku zrealizował spektakl dla dzieci Pomiędzy na podstawie utworów Karola Szymanowskiego Rymy dziecięce (op. 49) do słów poznańskiej poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. W 2015 roku objął funkcję dramaturga spektaklu Antreprener w kłopotach. W 2016 otrzymał Stypendium Artystyczne Miasta Poznania za realizacje reżyserskie w teatrze muzycznym. W tym samym roku został nominowany do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Debiut Roku za spektakl Dydona i Eneasz. Obecnie jest doktorantem Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi badania nad polską operą przełomu XVIII i XIX.

 

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

Założone w 2014 roku Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działa na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot. Członkami Stowarzyszenia są studenci, doktoranci i absolwenci poznańskich uczelni.

Wiodącymi wydarzeniami w działalności SMAK-u były dwie edycje Festiwalu Opera Know-how, odbywające się w Poznaniu w latach 2014 i 2015. Do pozostałych istotnych inicjatyw stowarzyszenia zaliczyć należy wielkopolski projekt dydaktyczno-artystyczny Off Opera (2015) oraz Projekt Eks-presja (2016) – cykl kameralnych koncertów, warsztatów i wykładów dotyczących ekspresji w różnych dziedzinach sztuki oraz codziennym życiu mieszkańców Poznania. SMAK regularnie zajmuje się również organizacją warsztatów i koncertów z okazji Imienin Ulicy Św. Marcin oraz Nocy Muzeów.

Inicjatywy organizowane przez stowarzyszenie są adresowane do wszystkich grup wiekowych, wiążą się z wieloma dziedzinami kultury – w tym z muzyką, operą, filmem, sztuką, modą – i zróżnicowanymi formami ich ekspresji. Wydarzenia odbywają się zazwyczaj w miejscach nieoczywistych dla prezentowanych form – w prywatnych mieszkaniach, pustostanach, na podwórkach i ulicy.


(Visited 206 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz