Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim: PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SWORZYCE

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SWORZYCE

W dniu 20 lipca 2018r. Powiat Grodziski podpisał umowę z firmą Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo – Biała Wieś w miejscowości Sworzyce”.


Wartość kontraktu wynosi 99.901,81 zł. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków Powiatu Grodziskiego. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana m.in. przebudowa 120 m chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania przewidziano na 31.10.2018r.


(Visited 166 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz