Starosta poznański Jan Grabkowski z pozytywnym wynikiem na obecność wirusa COVID-19.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w miniony poniedziałek testu u starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego potwierdzony został pozytywny wynik na obecność wirusa COVID-19. Starosta poznański nie wymaga obecnie leczenia szpitalnego, pozostaje pod opieką specjalistów.


Po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, od wtorku 6 października, 14 wytypowanych osób ze Starostwa Powiatowego, przebywa na kwarantannie lub podjęło pracę zdalną. Żadna z tych osób nie miała bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu. Wszystkie czują się dobrze i nie zgłaszają żadnych objawów mogących wskazywać na ewentualne zakażenie koronawirusem. Jesteśmy w stałym kontakcie z poznańskim Sanepidem, co do którego zaleceń i decyzji , będziemy się stosować.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu pracuje bez zmian, obsługując interesantów. Jednocześnie informujemy, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy musi bezwzględnie się stosować. Przypominamy, że od kilku tygodni wprowadzony jest bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Dotyczy on zarówno naszych klientów jak i wszystkich pracowników. Na terenie całego urzędu ustawione zostały pojemniki do dezynfekcji rąk. W przypadku odmowy przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa oraz podległych filii.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz internetowego umawiania się na wizyty (Wydział Komunikacji i Transportu) a także bieżącego śledzenia stron internetowych, na których są zamieszczane aktualne informacje.
Przypominam, że punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny jest pod nr telefonu: 61 8410 500.

(Visited 139 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz