Samorządowy protest w sprawie jak najszybszego powstania trasy S11.

17 maja 2017 r., przy okazji XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” zorganizowano symboliczny protest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 10 i 11 w Pile w sprawie jak najszybszego powstania trasy S11.


Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Stowarzyszenia podkreśla: „Nasze stowarzyszenie w założeniach ma realizację drogi ekspresowej S11. Staramy się ten cel osiągnąć różnymi metodami i przedsięwzięciami. Jako że wykorzystaliśmy już wszystkie formalne możliwości postanowiliśmy, że dzisiaj w dniu walnego zgromadzenia – które odbywa się w Pile – taką formą protestu okażemy nasze niezadowolenie z tego, iż postęp prac nad drogą S11 jest bardzo słaby. Spotykamy się i nie mamy sobie nic do powiedzenia, bo w sprawie budowy S11 nie dzieje się nic pozytywnego. Inwestycje, które są realizowane, czyli obwodnica Jarocina, Ostrowa czy Kępna, to ważne sprawy i my się z nich cieszymy. Ale to jest za mało. Nie są rozwiązane sprawy najważniejsze na tej części jedenastki, to znaczy obwodnica Piły i Ujścia oraz obwodnica Obornik. Chcemy, żeby ta droga była priorytetowa, a nie odkładana w czasie.”

Następnie protestujący udali się na obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do budynku InvestParku w Pile. Po zakończeniu części dotyczącej działalności statutowej stowarzyszenia miały miejsce wystąpienia przedstawicieli GDDKiA, głos zabrali również zaproszeni goście między innymi Posłowie na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska oraz Tomasz Ławniczak. Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęto apel w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11, skierowany do Prezes Rady Ministrów RP oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Źródło: umww.pl

Więcej o działalności Stowarzyszenia „Droga S11”: http://droga-s11.pl/
(Visited 187 times, 1 visits today)

Leave a Reply