Region Imeretia – nowy partner zagraniczny Województwa Wielkopolskiego

12 lutego 2019 roku Marszałek Marek Woźniak spotkał się z gubernatorem gruzińskiego Regionu Imeretia Shavlego Tabatadze oraz Ambasadorem Gruzji w Polsce, J.E. Ilią Darchiashvii. Zagraniczni goście złożyli wizytę w Wielkopolsce towarzysząc Wiceministrowi Spraw Zagranicznych Gruzji Alexandrowi Khvtisiashvili.

Gruzińska delegacja uczestniczyła m.in. w konferencji „Doing Business: Georgia”, którą 12 lutego br. zorganizował Wielkopolski Fundusz Rozwoju, w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Ambasadą Gruzji.
Spotkanie dotyczyło konkretnych planów przyszłej współpracy Regionu Imeretia z Województwem Wielkopolskim. Stolice obydwu regionów – miasto Poznań oraz miasto Kutaisi 10 lat temu nawiązały oficjalną współpracę podpisując Porozumienie o współpracy. W toku uzgodnień szefów obydwu regionów postanowiono przenieść tę współpracę na szczebel regionalny. W związku z tym Marszałek Marek Woźniak zadeklarował gotowość do podpisania stosownej umowy po uprzednim zdefiniowaniu obszarów dwustronnych kontaktów, przy wsparciu Ambasady Gruzji w RP. Zarówno Gubernator Regionu Imeretia jak i Ambasador Gruzji przyjęli tę deklarację z ogromnym zadowoleniem. Na tę chwilę nie skonkretyzowano daty podpisania dokumentu (prawdopodobnie może nastąpić to wiosną 2020 roku).
Poza ustaleniami dotyczącymi przyszłej współpracy, Gubarnator Tabatadze wyraził szczególne zainteresowanie kwestiami polskiej drogi do UE, a zwłaszcza sukcesem jaki odnieśliśmy na polu absorpcji środków unijnych. Marszałek Woźniak przybliżył w odpowiedzi zasady dystrybucji unijnych środków do regionów Państw Członkowskich UE, podkreślając, że kluczem do tego, by być beneficjentem środków, zarówno w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej jaki i Polityki Spójności jest właśnie członkostwo we Wspólnocie. Zaznaczył, że na obecnym etapie Gruzja nie może skorzystać z tych możliwości, ale może poszukiwać innych źródeł dofinansowania, które UE przeznacza dla państw spoza swojego obszaru. W celu szczegółowego rozpoznania tych możliwości Marszałek Woźniak zaprosił przedstawicieli administracji Regionu Imeretia do udziału w programie stażowym „Wielkopolska Akademia Samorządności”. W ramach programu Gruzini będą mieli możliwość przez dwa tygodnie pobytu w Wielkopolsce zapoznać się z procedurami aplikowania o środki, a także dodatkowo uczestniczyć w wizycie studyjnej do Brukseli, by u źródła rozpoznać możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programów dedykowanych Gruzji.

Na zakończenie spotkania Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprosił Gubernatora Imeretii wraz z delegacją do udziału w konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2019 roku w związku z 10. rocznicą Partnerstwa Wschodniego.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz