Radzą sobie w trudnych czasach

Kwiecień to miesiąc, w którym szkoły przygotowują się do naboru uczniów na przyszły rok szkolny. Nie inaczej jest w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które zajmuje się młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, sieroctwem  czy pochodzących z rodzin oczekujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Placówka od momentu powstania, czyli od 1994 roku -wykształciła już blisko 5 tys.  absolwentów.


Pleszewskie Centrum jest instytucją, która powstała 27 lat temu  z myślą o młodzieży mającej m.in. problemy z nauką; pochodzącej z miejsc, gdzie bezrobocie jest duże lub rodziny nie poświęcały jej należytej uwagi. Efektem tego są braki w edukacji powodujące opóźnienie w ukończeniu szkoły podstawowej czy branżowej I stopnia.  Również  w ostatnich miesiącach koronawirus nie pozostaje bez wpływu na ich edukację.

– Pandemia to szczególnie trudny czas dla młodzieży. Na razie koniecznością jest  nauka zdalna , jednak  mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny rozpoczniemy już tradycyjnie i młodzież wróci do szkolnych ław. Zresztą jesteśmy przygotowani na jej powrót w każdej chwili, bo wszystkie obiekty , podobnie jak instruktorzy nauki zawodu i wychowawcy są  w gotowości. – podkreśla Krystian Piasecki,  dyrektor CKiW.

Zaostrzone reżimy sanitarne sprawiły, że osobiste wizyty w wielu  jednostkach użyteczności publicznej  nadal są  ograniczone. Na szczęście istnieją jeszcze inne możliwości.

– Dokumenty związane z przyjęciem do szkoły można składać drogą elektroniczną lub pocztową. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa można też je przynosić osobiście do naszej placówki. – dodaje Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora.

Pleszewskie CKiW jako jedna  nielicznych placówek edukacyjnych w kraju gwarantuje swoim podopiecznym odbywanie praktyk na terenie jednostki. Taką możliwość daje uczniom szkoły branżowej, którzy zdobywają zawód stolarza, kucharza, fryzjera,  cukiernika , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  Z kolei ci, którzy chodzą do szkoły podstawowej mają zagwarantowane zajęcia przysposabiające ich do zawodu w takim fachu jak tapicer, krawiec, kelner, ogrodnik czy pracownik obsługi hotelowej.

 
(Visited 21 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz