Przemysław Trawa prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Przemysław Trawa prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego,

To kolejna kadencja prezesa Grupy MTP w roli prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. W Komisji Rozjemczej zasiadać będzie natomiast Elżbieta Roeske, wiceprezes Grupy MTP. Nowe władze wybrane zostały na lata 2019-2023.

Pełen skład Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego:

Prezes Rady Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) , wiceprezes Rady Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), wiceprezes Rady Andrzej Mochoń (Targi Kielce), wiceprezes Rady Zenon Żurek (Partner Zenon Żurek) oraz członkowie Rady: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań), Marcin Frontczak (Transmeble International), Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko – Biała), Agnieszka Strzelczyk-Walczak (A. S. Messe Consulting) oraz Krzysztof Szofer (Abyss s.c Małgorzata i Krzysztof Szofer).

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący Paweł Babij (Interservis), wiceprzewodnicząca Urszula Potęga (MT Targi Polska), sekretarz Jan Lisiak (Poznańska Agencja Targowa Inexpo) oraz członkowie Włodzimierz Gola (Promocja), Iwona Gramatyka (Polska Technika Górnicza) oraz Paweł Terlikowski (Superexpo.com).

Komisja Rozjemcza pracować będzie w składzie: Krzysztof Rafał Galimski (Pracownia Sztuk Plastycznych), Andrzej Meliński (Meliński Minuth),Elżbieta Roeske (Międzynarodowe Targi Poznańskie), Andrzej Wierciński (Tomex), Piotr Wojewodzic (Poznańska Agencja Targowa Inexpo).

MTP

Zobacz również …

(Visited 73 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz