Poznań : Kaponiera na gwarancji

Usterki pojawiające się w rejonie ronda Kaponiera usuwane są w ramach gwarancji na koszt wykonawcy i w jak najkrótszym czasie.

Rondo Kaponiera zostało zbudowane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami,


uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego i rozstrzygniętego w roku 2011.

– Budowa przebiegała zgodnie z wytycznymi opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz została potwierdzona stosownymi wpisami w dziennikach budowy – informuje Paweł Śledziejowski, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Biorąc powyższe pod uwagę, na etapie realizacji w latach 2014-2016, nie było formalnej możliwości uzyskania zmiany w dokumentacji projektowej oraz umowie wykonawczej w zakresie zaprojektowanych i dostarczonych na plac budowy urządzeń i materiałów.

W międzyczasie w stan upadłości postawiono pierwotnego generalnego wykonawcę robót, a także odrębnie wykonawcę dokumentacji projektowej.  W związku z tym, jakiekolwiek istotne modyfikacje odnośnie konstrukcji lub sposobu wykonania obiektu na etapie wykonawstwa nie były możliwe. Prace ukończono w 2016 roku i potwierdzono podpisaniem protokołem odbioru końcowego. Inwestycja została następnie przekazana do użytkowania. Obowiązuje na nią 48-miesięczna gwarancja.

Za teren całego ronda odpowiedzialnych jest kilka jednostek miejskich. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) – m.in. część drogowa oraz utrzymanie techniczne obiektu jak ściany, posadzki i stropy.  Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych (ZKZL) – obiekty handlowe i parking. Natomiast Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) – część komunikacyjna, czyli przystanki, dostęp do nich (schody ruchome i windy) oraz infrastruktura torowo-sieciowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) działa z kolei na zlecenie ZTM i to pracownicy tej miejskiej spółki wykonują naprawy związane z komunikacją publiczną.

– Awarie i wszystkie usterki usuwane są w możliwie najkrótszym czasie, na bieżąco i w ramach gwarancji  mówi Agnieszka Smogulecka z ZTM. – Codziennie dokonywane są przeglądy schodów ruchomych na Kaponierze. Dzięki temu wiele drobnych awarii udaje się szybko usunąć. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, czas oczekiwania się wydłuża.

Usterki, które pojawią się w okresie objętym 48-miesięczną gwarancją licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego, usuwane zgodnie z umową przez wykonawcę i na jego koszt.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe/poznan.pl
Rondo Kaponiera jest na gwarancji fot. Katarzyna Lesińska MPK
Rondo Kaponiera jest na gwarancji fot. Katarzyna Lesińska MPK


(Visited 265 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz