Powiatowy Dzień Sołtysa

Są naturalnymi liderami swych miejscowości z olbrzymim kapitałem zaufania od mieszkańców. Najbliżej ludzi, ich spraw, trosk i problemów. Już dawno przestali pełnić rolę  „inkasentów” i sprawować  anonimową „władzę”. Dziś sołtyska czy sołtys to ludzie z krwi i kości, realizujący swoje pasje, spośród których najczęściej mówią o jednej: chęci pomocy innym. – Czasami mieszkańcy przychodzą do nas ze sprawami urzędowymi, często zdarza się, że z prywatnymi, prosząc o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemów rodzinnych. To świadczy, że mają do nas olbrzymie zaufanie – podkreślają zgodnie gospodarze, którzy wzięli udział w VII Powiatowym Dniu Sołtysa.


W powiecie poznańskim mamy 263 sołectwa (wśród nich 18 osiedli). Funkcję sołtysa sprawuje 135 panów, natomiast sołtyski 110 pań. Warto dodać, że wśród gospodarzy wsi są osoby z wieloletnim stażem. Rekordzistą jest Erazm Walkowiak (Drużyna, Nowinki) który sołtysuje ponad 50 lat, a Albin Marian Czekalski (Zakrzewo) czy Jan Bręk (Dobra, Szynfin) – ponad 40 lat.

Dziś od gospodarzy lokalnych społecznościwymaga się, aby godzili różne interesy społeczności lokalnych, które stawiaj coraz wyżej poprzeczkę w ich codziennej działalności.

– Żeby być dobrym sołtysem i mieć zaufanie mieszkańców, należy czuć powołanie do tej pracy. Trzeba lubić ludzi, a ci przychodzą często z wieloma problemami. Kiedy zaczynałem sprawować tę funkcję nasza wieś liczyła zaledwie kilka domów, dziś jest olbrzymią miejscowością, która stale się rozwija –mówił Albin Marian Czekalski, który od 44 lat jest sołtysem Zakrzewa w gminie Dopiewo. ­

Dorota Trocha, sołtysa Chomęcic: – Mieszkańcy przychodzą do nas ze sprawami prywatnymi, zdrowotnymi, ale przede wszystkim związanymi z naszymi miejscowościami. Dopytują o remonty w domu kultury,  budowę dróg, chodników. Chcą wiedzieć, czy będziemy organizować festyny. Staram się ich wszystkich słuchać i pomagać w miarę możliwości – mówi D. Trocha.

Jak przyznaje Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański wraz z rozwojem powiatu poznańskiego, osiedlaniem się nowych mieszkańców, bardzo wzrosła rola sołtysa i rady sołeckiej. – Dlatego wszystkim naszym gospodarzom życzę zdrowia, sił, wytrwałości oraz szeroko otwartych oczu na potrzeby społeczności – mówi Tomasz Łubiński – Od lat współpracujemy z liderami lokalnych miejscowości, wsłuchujemy się w ich prośby,  organizujemy co roku dla nich szkolenia.

Jak podkreślał podczas spotkania Ireneusz Niewiarowski, szef Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, wsenacie rozpatrywana była kolejna petycja, tym razem w sprawie dodatków do rent i emerytur sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

– Zaproponowaliśmy, że po jednej kadencji będzie przysługiwał dodatek wynoszący 2,5 procent najniższej pensji.  Za 4 kadencje – nie więcej jak 10 procent. Oceniamy, że jest około kilkunastu tysięcy pań sołtys i panów sołtysów, którzy osiągają wiek emerytalny. Nasza propozycja została przyjęta jednomyślnie, co oznacza, że teraz rozpoczną prace  legislacyjne – wyjaśniał I. Niewiarowski.

Spotkanie, w którym udział wzięło blisko 200 w przedstawicieli – gospodarzy lokalnych społeczności –  było doskonałą okazją do rozmów o ważnych kwestiach dotyczących środowisk wiejskich, o osiągnięciach, pomysłach czy potrzebach ich gospodarzy, jak również możliwością integracji.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

(Visited 160 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz