POWIAT NOWOTOMYSKI: Uroczyste otwarcie Oddziału Neurologicznego nowotomyski szpitalu

Dzisiaj w nowotomyskim Szpitalu dokonano uroczystego otwarcia Oddziału Neurologicznego.


W imieniu władz samorządowych powiatu serdeczne życzenia i gratulacje na ręce dyrekcji i ordynatora Oddziału przekazał wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński. Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektorzy SP ZOZ Janusz Nowak i Marek Ratajczak, ordynator Oddziału Neurologii Jan Ilkowski, wicestarosta Tomasz Kuczyński i sekretarz powiatu, Radny Sejmiku Województwa Ryszard Napierała.

ŹRÓDŁO: POWIAT NOWOTOMYSKI


(Visited 378 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz