Powalone drzewo na samochodzie

W niedzielę w nocy 21 maja 2017 roku o godzinie 2:31 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na ul. Młyńskiej w Krotoszynie.


Do zdarzenia zostały wysłane dwa samochody gaśnicze – z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z Krotoszyna i z OSP Krotoszyn.

Po dojechaniu do miejsca zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że leży duży spróchniały konar drzewa w poprzek drogi, linia energetyczna zerwana, a pod konarem drzewa znajduję się samochód osobowy, nie ma osób poszkodowanych.

Strażacy zabezpieczyli i oświetlili teren działania. Przy użyciu detektora napięcia sprawdzili jego obecność – w zerwanym przewodzie napięcie występowało.
Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia Pogotowia Energetycznego strażacy zabezpieczali oraz oświetlali teren działań. Po wyłączeniu energii przez pogotowie energetyczne strażacy przy użyciu mechanicznych pił do cięcia drewna pocięli konar na mniejsze części i usunęli na pobocze w miejsce nie stwarzające zagrożenia. W zaparkowanym pojeździe odłączono akumulator. Następnie przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego usunięto z drogi drobne gałęzie. Działania trwały 1 godzinę 24 minuty.

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: JRG PSP Krotoszyn

(Visited 196 times, 1 visits today)

Leave a Reply