Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem posiedzenia było przeprowadzenie gry decyzyjnej pt. „Realizacja zadań operacyjnych


przez wojewodę wielkopolskiego podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych”.

W trakcie ćwiczenia omówiono procedury reagowania podczas wypadku masowego. Wnioski i uwagi przedstawicieli instytucji, służb i straży uczestniczących w grze decyzyjnej posłużą do usprawnienia posiadanych oraz wypracowania nowych procedur działania.

(Visited 378 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz