Otwarcie przebudowanej drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina

W poniedziałek, 30 października odbyło się oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina.
Wykonanie przebudowy drogi było możliwe dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Dotychczasowe liczne uszkodzenia, wykruszenia, koleiny, nierówna szerokość nawierzchni, brak chodnika, stanowiły niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników tej drogi, zarówno kierowców jak i rowerzystów oraz pieszych.
Do zadania, włączono również przebudowę skrzyżowania w miejscowości Słocin wraz z wykonaniem bezpiecznego dojścia do przedszkola i szkoły.
Szansa na realizację zadania pojawiła się wraz z ogłoszeniem naboru wniosków. We wrześniu 2016 roku, Urząd Miejski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie Przebudowy Drogi Gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zadanie to, znalazło się na wysokim, 6 miejscu spośród 26 projektów, które uzyskały dofinansowanie oraz 60 zgłoszonych do dofinansowania w kategorii dróg gminnych.
30 marca 2017, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim podpisana została umowa z wykonawcą (Eurovia Polska S.A.), wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
Ostateczna wartość zadania wyniosła ponad 5 mln. 500 tys. zł, z czego ponad 2 mln. 300 tys. zł wyniosła dotacja z budżetu państwa, 920 tys. zł wsparcie partnerów zadania. Około 2 mln. 300 tys. zł stanowił wkład własny Gminy.
6 czerwca tego roku, w Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Henryk Szymański wraz z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem podpisali umowę o dofinansowanie zadania.
Dzięki tej owocnej współpracy droga została poszerzona do 6 metrów, ułożono nową nawierzchnię mineralno – asfaltową, wzdłuż drogi wykonano oświetloną latarniami energooszczędnymi ścieżkę dla pieszych i rowerów, na całej długości wykonano odwodnienie.
Podczas uroczystego otwarcia drogi, Burmistrz Henryk Szymański podziękował Wojewodzie, Partnerom, Wykonawcom, Inspektorom Nadzoru, Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w realizację zadania oraz wszystkim, dzięki którym możliwe było sprawne przeprowadzenie zadania.
Burmistrz wyraził również przekonanie, że przebudowana droga , przez długie lata służyć będzie mieszkańcom.
Uroczystość otwarcia przebudowanej drogi uświetnił swoim występem Kabaret „TO MY” – oczywiście ze Słocina.


(Visited 93 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz