Odkrycia archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Wronek

Wraz z pierwszymi pracami budowlanymi z nakazu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozpoczęły się archeologiczne badania wykopaliskowe w Smolnicy, w pobliżu miejsca budowy nowego mostu na rzece Warcie.


Efektem tych działań, na przełomie maja i czerwca jest odkrycie 124 obiektów nieruchomych po osadzie ludności kultury łużyckiej.

– Oprócz horyzontu kulturowego z okresu kultury łużyckiej wyróżniono jeszcze materiały luźne w postaci 22 przedmiotów krzemiennych, które można łączyć z horyzontem z okresu neolitu młodszej epoki kamienia (prawdopodobnie z około 3-2 tys. p.n.e.). Ponadto zanotowano zabytki, odpowiadające tzw. okresowi wpływów rzymskich na naszych ziemiach, tj. okresowi I-IV wieku n.e. Reprezentują je cztery bryłki żużla poprodukcyjnego i być może dwa fragmenty żelaznego noża. Ostatnimi wyróżnionymi zabytkami na tym stanowisku są artefakty z okresu nowożytnego (XVI-XIXw.), są to: dwie monety, m.in. tzw. boratynka za panowania króla Jana Kazimierza, jedna kula ołowiana od muszkietu, rzadki okaz krzemiennej skałki w oprawie metalowej oraz trzy okazy przedmiotów metalowych nieokreślonych typologicznie – wyjaśnia archeolog Andrzej Krzyszowski z Biura Badań Archeologicznych, który dodaje, że najliczniejsze w pozyskanym materiale wytwory z okresu kultury łużyckiej reprezentują fragment rozległej osady tej ludności.

Z interesujących obiektów archeologicznych z tego okresu należy wymienić dwie jamy osadowe, w których zanotowano brązową szpilę oraz większy fragment wazy ceramicznej. – Na uwagę zasługuje jeszcze rzadko notowana w tym okresie chronologicznym studnia. Dno tej studni, spoczywające na głębokości ok. 1,6 m od poziomu współczesnego gruntu, było pierwotnie obramowane drewnianą cembrowiną, po której zachowały się do naszych czasów jedynie ciemnej barwy smugi, z których pobrano próbki na określenie gatunkowe drewna użytego do jej budowy – dodaje Andrzej Krzyszowski.

WZDW

(Visited 373 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz